Lundinsfärens oljebolag Africa Oil sänker produktionsprognosen och kassaflödesprognosen för Nigeria-tillgången Prime för 2020 med 7-8 procent, enligt den senaste kvartalsrapporten.

Africa Oil rapporterade en vändning till vinst under det tredje kvartalet. Vinstdelningen från delägda samriskbolaget Prime uppgick till 32,5 miljoner dollar (0).

Investmentbanken Pareto skriver i en kommentar att rapporten visade på fortsatt stabila siffror från denna tillgång, trots begränsningar på Egina-fältet från oljekartellen Opec+.

Pareto hade räknat med att guidningen för 2020 skulle sänkas som följd av produktionsbegränsningarna Opec+ infört. De utannonserades i somras, varefter man justerade estimaten.

Pareto har köprekommendation på aktien med riktkurs 14 kronor. Hantering av skuld och likviditet är fortsatt i fokus i närtid för bolaget, och Primes robusta produktionsprofil bedöms tillhandahålla optionalitet på lånsidan.