HiQ växer i Karlskrona 

HiQ
Annette Johansson, Site Manager HiQ i Karlskrona, & Magnus Nilsson, Anders Johansson, Johan Åkesson, grundare Cogitel vid förvärvet av Cogitel i november 2021. Foto: Jonas Bilberg.

I november 2021 förvärvade HiQ Karlskronabaserade Cogitel och Thellio, något som resulterade i  att tech-konsultbolaget nu är ett av stadens största konsultbolag, sett till antalet anställda. Nu  flyttar företagen samman i Cogitels lokaler i staden och det öppnas upp för många nya  arbetstillfällen lokalt. 

– Jag är väldigt glad att vi expanderar i södra Sverige. Vi har kontor i fyra städer i regionen,  Karlskrona, Malmö, Lund och Helsingborg, och att vi kan växa lokalt i alla dessa städer är av vikt. När vi stärker vår närvaro på den svenska marknaden stärker vi också vår position att växa i  norra Europa. Vi ser en stabil utveckling och tillväxt inom IoT, och att Cogitel och Thellio har byggt  upp det erbjudande inom HiQ efter förvärvet är toppen, säger Samuel Skott, CEO på HiQ. 

Det var i november 2021 som tech-konsultbolaget HiQ gick ut med att man expanderar i södra Sverige genom förvärvet av Karlskronabaserade Cogitel och plattformsbolaget Thellio. Cogitels djupa kunskap inom IoT och  viktiga kunder och partners möjliggör att tech-konsulten har breddat sitt erbjudande i Blekinge. Thellio är en fristående IoT-plattform och en mjukvaruprodukt som säljs på licens. Plattformen spårar och övervakar hälsa och  produktivitet samt effektivitetsoptimerar anslutna produkter, maskiner och utrymmen. 

HiQ blev i och med sammanslagningen ett av de största konsultbolagen i staden, sett till antalet anställda. Nu  flyttar det existerande HiQ-kontoret och Cogitel & Thellio ihop i Karlskrona. Man flyttar in i Cogitels lokaler på  Campus Gräsvik. Detta medför också ett stort antal arbetstillfällen i staden och regionen. Kompetens som det i  stora delar av Sverige råder brist på. 

– Just nu är vi drygt 70 anställda i Karlskrona. Vi skulle kunna växa till det dubbla innan 2026! Vi har ett enormt rekryteringsbehov och är ute efter den bästa kompetensen, och den ser vi att vi kan hitta just i Karlskrona, resten  av Sverige skriker efter kompetent IT-personal. I och med att vi finns över stora delar av Sverige, och Norra Europa, kan vi erbjuda våra anställda fler möjligheter till spännande och utvecklande uppdrag. Som arbetsgivare  betyder det att vi kan rekrytera i högre takt samtidigt som vi kan erbjuda alla som vill jobba med leading-edge tech,  IT, integration, design och kommunikation en bra arbetsplats, säger Åsa Melvanius, Head of Region South på HiQ. 

Lokalt, efter sammanslagningen, blir HiQ en ännu starkare aktör i regionen. Som studentstad och med ett starkt näringsliv är Karlskrona också en betydande lokal marknad för HiQ. Bolaget erbjuder inte bara nya arbetstillfällen utan också en potentiell väg in i arbetslivet för studenter via HiQ Leap, företagets traineeprogram som lanserades våren 2022. Den första starten för programmet i Karlskrona är till hösten 2022.