Regeringens utredare har i dag presenterat förutsättningarna för en avveckling av driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats.

Stockholms Handelskammare menar att Arlanda behöver ha tillräcklig kapacitet för att hantera Brommas trafik innan beslut om en avveckling av flygplatsen kan betraktas som realistiskt.

– Arlandas kapacitet är direkt avgörande för förutsättningarna att avveckla Bromma flygplats. När en plan och relevanta beslut för den långsiktiga flygkapaciteten saknas så är denna utredning att betrakta som prematur och inte speciellt relevant, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har i en tidigare rapport analyserat flygkapacitetsfrågan och förutsättningarna för att avveckla Bromma. Slutsatsen är att det är möjligt och kan skapa gynnsamma möjligheter att exploatera den mark som Bromma flygplats i dag tar i anspråk.

Men det förutsätter att det först tas nödvändiga beslut om en expansion av Arlanda och omkringliggande infrastruktur så att regionen kan möta framtidens kapacitetsbehov.

Med det som bakgrund är Stockholms Handelskammare negativa till de övergripande förslag som utredningen i dag presenterade rörande möjligheterna att avveckla Bromma flygplats.

– Flygtrafiken återhämtar sig just nu och vi kan komma tillbaka till en kurva där regionens samlade flygkapacitet är ett verkligt problem. Vill vi som land ha goda förutsättningar överbrygga avstånd mellan stad och land och med andra kontinenter så krävs en ordentlig satsning på Arlanda innan några beslut fattas om Bromma, säger Carl Bergkvist.

– Vi ser också att teknikutvecklingen, med höga ambitioner att elektrifiera flyget, driver mot mindre flygplan. Det kommer kräva fler starter och landningar, vilket ställer högre krav på tillgänglig kapacitet. Innan framtidens kapacitetsbehov är säkrade på Arlanda är det inte meningsfullt att fundera på avveckling av Bromma, säger Carl Bergkvist.