GARO AB (publ) har den 15 maj 2020 ingått ett avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i bolaget EV Charge Partner Sweden AB. Bolaget utför service och support samt driftsättning av laddinfrastruktur för främst större laddoperatörer och kraftbolag i Sverige och Polen. GARO är noterat på OMX Mid-cap.
Pressmeddelandet kan läsas i sin helhet här.

Köpeskilling om totalt 10,9 MSEK 
Köpeskilling för förvärvet är satt till 10,9 MSEK fördelat på 5,6 MSEK för 70 procent av aktierna och 5,3 MSEK för den fastighet som säljaren bedriver sin verksamhet i.
Förvärvet inkluderar också en option som löper fram till 2025 att förvärva resterande utestående aktier i EV Charge Partner, optionen är både en rättighet och skyldighet.
Förvärvet finansieras med likvida medel.

Om EV Charge Partner
Verksamheten bedrivs under det egna varumärket EV Charge Partner och bolaget har etablerat sig som en ledande aktör inom service och support av DC-laddare och annan laddinfrastruktur i Sverige. Koncernens omsättning uppgick 2019 till MSEK 9 med ett rörelseresultat på MSEK 0,8. EV Charge Partner har åtta anställda. Bolaget drivs av David Jonsson som kommer kvarstå som VD och delägare i EV Charge Partner.

Marknaden reagerade positivt på beskedet och GARO går upp med 2,65 % vid öppning.