En tidigare Veckans Aktie här på Finanstid har rusat på börsen idag.

Investeringsbolaget Front Ventures intressebolag Conax Group genomför en pre-ipo på 15 miljoner kronor. Innan nyemssionen värderas Conax till 115,9 miljoner kronor. Teckningskursen i erbjudandet är 1.50 kronor per aktie. Något som framgår av ett pressmeddelande.

Finansieringen ska enligt beräkning täcka bolagets utvecklings- och expansionskostnader och att kapitalet ska räcka fram till en förväntad notering på en publik marknadsplats tidigast i slutet av 2021.

I samråd med Front Ventures har huvudägarna i Conax Group gemensamt beslutat att upplåta upp till 3 375 miljoner kronor till Front Ventures Aktieägare, där minsta investering är 7 500 kronor vilket ger en unit med 5 000 aktier. Detta erbjudande gäller fram till den 30 december 2020, då Conax stänger sin pre-ipo.

Fullständiga detaljer kring erbjudandet kommer finnas tillgängligt till Front Ventures aktieägare senast den 8 oktober genom publicering på hemsidorna för Conax Group respektive Front Ventures.

Uppdatering 16:20 30/9.

Investeringsbolaget Front Ventures portföljbolag Intergiro har genomfört en nyemission på 35 miljoner kronor till teckningskursen 6 kronor per aktie, vilket värderar bolaget efter nyemissionen till 335 miljoner kronor. Emissionen tecknades fullt ut av befintliga aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Neobanken Intergiro utvecklar en digital betaltjänsteplattform för företagskunder inom EU. Intergiro innehar tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och tillhanda betaltjänster inom hela EU och är fullvärdiga medlemmar hos både Visa och Mastercard avseende både kortutgivning och kortinlösen.

Intergiro avser att under slutet av 2020 genomföra en bred lansering av kortutgivningstjänster (B2B och B2B2C). Emissionslikviden ska användas dels till denna lansering, dels till vidareutveckling av Intergiros kortinlösenaffär (acquiring/merchant services).

Front Ventures långsiktiga ambition är en ägarandel på 10 procent, men bolaget kunde dock inte delta i denna nyemission. Front Ventures ägarandel uppgår till 7,6 procent efter nyemissionen.