I den omfattande pandemin vi alla lever i så är behovet av ett vaccin något som efterfrågas högt. I väntan på ett godkänt vaccin så har det uppkommit ett stort problem med den transporttekniska delen, det handlar om den logistiska utmaningen att transportera och lagra dessa vacciner.

Ziccum har lösningen
Den avgörande problematiken är att lyckas bibehålla en kylkedja hela vägen från producent till patient utan att brytas, framförallt då vissa vacciner kräver en kylning på -70°C. Dock tack vare det svenska bioteknikbolaget Ziccum, så har det problemet eliminerats från ekvationen genom att utveckla torrpulverversioner av världens mest använda vacciner.


Vacciner är känsliga
Pfizers vaccinkandidat BNT162b2 kommer enligt Pfizer inte att kunna lagras i det typiska kylsystem som finns på läkarmottagningar. Snarare kräver det en specialbyggd “coolbox” som endast kan lagra upp till 5 000 vacciner och bara i upp till 10 dagar vid den specifika temperaturen.


Denna komplexitet i Pfizers upplägg kommer enligt företrädare för den amerikanska myndigheten Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  få en stor inverkan på förmågan att effektivt leverera vaccinet.

Det problem som kringgärdar vätskebaserade vaccin vid transport hade dock kunnat lösas med torrpulvervacciner. Här ligger då Ziccums Laminarpace i framkant, en teknologi som torkar vacciner till temperaturstabila pulver utan att förstöra den aktiva substansen.

Ziccums LaminarPace
Ziccum utvecklar just nu nya torrpulverversioner av världens mest använda vacciner som kan transporteras enkelt och kostnadseffektivt utan krav på kylförvaring. Detta är i synnerhet viktigt för att kunna nå varma och otillgängliga platser eftersom vacciner i torrpulverform tål höga temperaturer. En torr formulering är också önskvärd i helhet då hållbarheten förlängs och tillverkningen förenklas.

Ziccum har till dagens datum framgångsrikt torkat över 100 olika typer av substanser och har nu lagt fullt fokus på vacciner.

Kan appliceras på vaccin för Covid-19
Vaccinet för Covid-19 är dock endast ett exempel på ett användningsområde där Ziccums teknik skulle kunna revolutionera industrin. Enligt WHO får 20 procent av alla barn globalt fortfarande inte ens ett grundvaccin, vilket leder till att 1,5 miljoner av dessa dör varje år av sjukdomar som hade kunnat stoppas av vaccin.