Riksbanken står inför ett viktigt beslut om att höja räntan efter den senaste dubbla höjningen i april. Medan svenskarna fortsätter att följa utvecklingen på fastighetsmarknaden, är utländska investerare oroade över situationen i Sverige – en fastighetskris som uppstått på grund av Riksbankens experiment med negativa räntor under en högkonjunktur och överbelånade fastighetsbolag.

Eftersom Riksbanken har signalerat en höjning med 25 punkter antingen i juni eller september, har inflationen varit lägre än vad banken prognosticerat. Nästa inflationsrapport som publiceras den 14 juni kommer att vara avgörande för att bedöma om banken har avslutat sina höjningar. Marknaden har redan inprisat en höjning på 40 punkter fram till september, vilket är mer än vad Riksbanken har förväntat sig. Detta sker trots att inflationen verkar minska snabbare än förväntat. Inflationen inom livsmedelssektorn visar på en förändring i trenden, och priserna börjar nu sjunka.

I sitt senaste månadsbrev påpekar Fredrik Carlsson och Martin Norén att det kan vara mer fördelaktigt att genomföra kvantitativa åtstramningsåtgärder (Quantitative Tightening – QT) istället för att höja räntan, med tanke på flera faktorer som talar för att det skulle gynna den svenska kronan. En höjning av styrräntan kan potentiellt påverka fastighetsbolagens värde negativt, vilket i sin tur kan leda till en försvagning av kronan. Det verkar som att utländska investerare tar korta positioner i kronan med hänsyn till denna situation.