I går släppte Finansinspektionen sin Konsumentskyddsrapport 2021. Myndigheten fokuserar på osund kreditgivning och föreslår en statlig utredning som ska göra det möjligt för långivare att se svenskarnas alla skulder. UC vill se en bred utredning som kan föreslå åtgärder för att minska överskuldsättningen. Det framgår av ett pressmeddelande från UC på torsdagen.

– Det är positivt att Finansinspektionen fokuserar på osund kreditgivning i årets rapport. Det finns tyvärr flera ansvarslösa långivare som tar skyhöga räntor och ger lån även till personer som har hög risk att inte kunna betala tillbaka, säger Gabriella Göransson, kreditinformationschef på UC.

Finansinspektionens årliga Konsumentskyddsrapport beskriver de största riskerna för konsumenter på finansmarknaden. I årets rapport är osund kreditgivning en prioriterad konsumentrisk. Finansinspektionen föreslår att regeringen tillsätter en utredning som ska titta på hur kreditgivare kan få en helhetsbild av konsumentens befintliga skulder.

– Finansinspektionens förslag missar målet. UC bedömer att det är helt andra åtgärder som nu behövs. Vi hoppas på en statlig utredning, men det är viktigt att den får ett brett mandat att föreslå olika åtgärder som kan minska överskuldsättningen, säger Gabriella Göransson.

I rapporten lyfter Finansinspektionen fram att betalning med faktura är vanligt vid näthandel och att det i synnerhet är unga människor som får många påminnelser och inkassokrav. Finansinspektionen föreslår därför att den föreslagna utredningen om ett centralt kreditregister ska överväga om vissa inkassoskulder ska ingå i registret.

– Det är en god idé att inkludera information från inkassoföretag vid kreditprövningar. En statlig utredning bör brett undersöka hur sådan information kan tillgängliggöras utan att äventyra skyddet för den personliga integriteten, säger Gabriella Göransson.

Finansinspektionen föreslog även i förra årets Konsumentskyddsrapport en utredning som ska titta på hur kreditgivare kan få en helhetsbild av konsumentens befintliga skulder. Förslaget bereds nu i Regeringskansliet.