När skattedeklarationerna för inkomståret 2023 började skickas ut till svenskar med digital brevlåda, uppstod driftstörningar på Skatteverkets hemsida. Ett enormt tryck på sajten ledde till att den tillfälligt kraschade, vilket orsakade frustration och osäkerhet bland deklaranterna.

Maja Fröman, pressekreterare på Skatteverket, kommenterade situationen med att det rör sig om ett “jättestort intresse” för tjänsten. Dock har detta stora intresse lett till betydande problem för användarna, särskilt när det gäller att logga in och ladda ner sin inkomstdeklaration. Många möttes av felmeddelanden som indikerade att tjänsten var överbelastad.

Trots de uppenbara problemen påstår Skatteverket att det inte finns några “kända störningar”. Detta uttalande kan verka motsägelsefullt mot användarnas upplevelser och tyder på en viss brist på kommunikation eller förståelse för de tekniska utmaningar som faktiskt påverkar tjänsten.

En tidsplan och lösningar

För inkomståret 2023 är det inte möjligt att deklarera förrän den 19 mars, men skattebeskedet – det vill säga information om eventuell återbäring eller skatteskuld – är tillgängligt för insyn. Detta ger en viss andhämtning för de som är angelägna om att få reda på sin skattesituation men stöter på hinder på Skatteverkets hemsida.

Ett tips som ges för att hantera de tekniska problemen är att försöka igen vid ett senare tillfälle. Enligt Maja Fröman kan upprepade försök eller att vänta till en tidpunkt med lägre belastning på webbplatsen hjälpa användare att “komma runt problemet”.

Digitala brevlådor och driftstörningar

Intressant nog är det inte bara Skatteverket som upplever tekniska svårigheter. Kivra, en populär tjänst för digitala brevlådor, rapporterade också om driftstörningar under samma period. Detta tyder på att den ökade aktiviteten relaterad till skattedeklarationen inte bara påverkar Skatteverkets system utan även andra relaterade digitala tjänster.

Kivra har meddelat att de arbetar med felsökning för att åtgärda det tekniska felet, vilket ytterligare understryker omfattningen av de utmaningar som den digitala infrastrukturen i Sverige står inför under deklarationssäsongen.