Finanstid presenterar sin omfattande guide till deklarationen 2024, en oumbärlig resurs för varje svensk medborgare som vill navigera i skattedjungeln. I denna guide kommer vi att djupdyka i alla aspekter av deklarationsprocessen, med särskilt fokus på viktiga datum att hålla koll på och de vanligaste avdragen för privatpersoner.

Här får du veta hur du kan optimera din deklaration, säkerställa att du uppfyller alla krav och, viktigast av allt, hur du kan maximera dina återbäringar. Vi belyser de mest aktuella och relevanta avdragen som kan göra en betydande skillnad i din ekonomi.

Vilka avdrag kan du göra i deklarationen?

Om du använder en digital postlåda kommer du att få din deklarationsblankett i början av mars. Det innebär att det är dags att börja titta på vilka avdrag du är berättigad till i din deklaration. I den här genomgången tar vi upp några av de viktigaste avdragen, inklusive några som kanske är nya för dig.

Huvudsyftet med att göra avdrag i deklarationen är naturligtvis att minska din skattebörda. Processen är generellt sett enklare för anställda jämfört med företagare. Om du inte har många avdrag att göra, räcker det oftast att fylla i några få rader och verifiera att de uppgifter som redan är ifyllda i deklarationen är korrekta. Många av de avdrag du är berättigad till fylls i automatiskt.

Det finns en hel del du kan dra av från skatten, inte bara som företagare utan också som privatperson och anställd. Vilka avdrag du kan göra beror på flera faktorer, som till exempel din bostadssituation och vilken typ av arbete du utför. Till exempel är det vanligtvis enklare att göra avdrag för tekniska inköp om du driver enskild firma än om du är anställd med fast lön på ett kontor. Dock finns det även här vissa gråzoner!

Vissa avdrag är så pass ovanliga att de sällan tillämpas av de flesta människor. Dessa mindre vanliga avdrag kan omfatta allt från kostnader för att samla kottar till utlägg för valkampanjer. Därför har vi valt att fokusera våra tips på avdrag som vi tror kan vara till nytta för de flesta.

Vanliga avdrag för privatpersoner i bokstavsordning

Advokat- och rättegångskostnader

Har du haft advokatkostnader relaterade till en uppsägningstvist eller ett avgångsvederlag så kan de vara avdragsgilla i deklarationen.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Allmänna avdrag

Till allmänna avdrag räknas bland annat pensionssparande som inte betalas av arbetsgivaren, underhållsbidrag till före detta maka eller make, utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter som beräknats på inkomst du skattat för i Sverige. De flesta av dessa allmänna avdrag är förifyllda i din deklaration och om de inte är det så får du lägga till det själv.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Arbete hemma

Rätten till avdrag för arbete hemma under pandemin har varit en het fråga de senaste åren. Undantagstillståndet på grund av pandemin har gjort att många fler människor använt hemmet som arbetsplats. Därmed har också kraven på att få dra av kostnader ökat. Trots detta har myndigheterna valt att inte införa några nya förmåner. Det vanliga schablonavdraget för arbete hemma under minst 800 timmar per år förblir oförändrat. För villa är avdraget 2 000 kronor och för bostadsrätt/hyresrätt 4 000 kronor.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Arbetsredskap exempelvis elektronik

Om din arbetsgivare inte kan förse dig med en dator eller surfplatta som behövs i jobbet, har du rätt att själv köpa en och göra avdrag på hela beloppet. Inköpet måste kunna styrkas med kvitto.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Arbetsökande

Om du är arbetslös kan du beviljas avdrag för resor till och från arbetsförmedlingen, samt för utgifter som är direkt kopplade till ditt arbetssökande. Det kan handla om exempelvis telefon, porto och papperskopior på CV och betyg.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Bostadsförsäljning

Vid försäljningen av en privatbostad beskattas vinsten med 22 %. Gör du 100 000 kronor i vinst blir alltså skatten 22 000 kronor. Vid en förlust får du göra skatteavdrag på 50 % av beloppet. Det finns ett uppskov av skatt i samband med försäljning, när man samtidigt köper ett nytt boende. För att kunna få uppskov vid en bostadsförsäljning som skedde 2022 måste din nya bostad vara köpt någon gång mellan 1 januari 2022 och 31 december 2023.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Dubbelt boende

Har du varit tvungen att flytta i arbetet? Då kan du få avdrag för dubbel bosättning. Kravet är att det är minst 50 kilometer mellan den gamla boendeorten och den nya arbetsorten, samt att du övernattar. Du har även rätt att göra avdrag för mindre utgifter och måltider första månaden, antingen enligt schablon eller genom att ange de exakta utläggen. Om din familj också flyttat till arbetsorten gör du istället avdragen för ert gamla boende. Avdrag för dubbelt boende får generellt göras i två år, därefter krävs synnerliga skäl.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Färdmedel – resor till jobbet

Har du använt din egen bil i tjänsten eller till jobbet? Då kan det vara möjligt för dig att göra reseavdrag. Kraven för att göra avdrag för resor till jobbet är följande: Du ska ha mer än 5 kilometer till bostaden. Om kollektivtrafik saknas räcker 2 kilometer. Du ska tjäna minst 2 timmar per dag på att ta bilen jämfört med att åka kommunalt. Du får bara göra avdrag för den del av beloppet som överstiger 11 000 kronor. Hur mycket reseavdrag du kan göra beror på hur du tar dig till arbetet. Egen bil 25 kronor per mil, förmånsbil 12 kronor per mil, motorcykel eller A-traktor 12,50 kronor per mil, egen båt till faktisk kostnad. Resor med egen bil på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning kan man göra avdrag med faktiskt kostnad upp till 50 kronor per mil. Åker du kollektivt till jobbet får du dra av alla utgifter som överstiger 11 000 kronor.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Flyttkostnader

Från och med 1 augusti 2016 kan du nyttja RUT-avdrag även när du ska flytta. Det gör att du endast behöver betala 50 % av såväl flyttstädning som flyttning av bohag. År 2023 får RUT-avdraget uppgå till max 75 000 kronor per person. Avdraget görs normalt direkt på fakturan från det företag som utför flytten eller städningen.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Förbättringsutgifter

Många som säljer en bostad gör avdrag för förbättringar. Avdraget gäller för förbättringar fem år tillbaka i tiden innan försäljningen och räknas av när du anger kapitalvinsten i deklarationen. Reglerna för grundförbättringar och underhåll skiljer sig åt. Det senare, som inkluderar målning, tapetsering och liknande, är betydligt enklare att få avdrag för än exempelvis en ombyggnation.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Grön teknik

Funderar du på att installera så kallad grön teknik i hemmet? Från 1 januari 2021 får du en skattereduktion på 50 % för både arbetskostnad och material. Avdraget görs direkt på fakturan och företaget begär en utbetalning av Skatteverket. Det är alltså inget du behöver tänka på när du deklarerar. Det fungerar ungefär som med RUT och ROT.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Grundavdrag

Grundavdraget, som beror på hur hög din inkomst är, sker automatiskt i din deklaration. För att vara berättigad till ett helt grundavdrag måste du ha bott hela inkomståret i Sverige. För varje månad du bott utomlands reduceras avdraget med en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp. Låter det krångligt? Ingen fara – grundavdraget kalkyleras per automatik.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Gåvor

Från och med 2022 utökades skattereduktionen för gåvor, från 6 000 till 12 000 kronor.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Hund

Om en hund som bor hos dig registreras som tjänstehund har du rätt till avdrag. Schablonbeloppet för 2021 är 1 904 kronor per månad och 2022 höjdes det till 1 932 kronor.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Hobbyverksamhet

Allt betalt arbete du utför på uppdrag av någon annan räknas egentligen som skattepliktig verksamhet. Däremot kan du ha en hobby som genererar inkomster trots att det bara är en fritidssyssla utan vinstintresse. För såväl utgifter som underskott kan du då göra avdrag i deklarationen. Det handlar vanligtvis om resekostnader eller startavgifter för att kunna delta i evenemang.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Idrottsutövare

Idrottsutövare som får inkomster från idrottsverksamhet de utövar kan få vissa avdrag för utgifter som uppkommer i samband med idrotten. Bland annat kan man göra avdrag för redskap och specialutrustning samt för resor.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Internet

Har du ett hemmakontor som är godkänt av Skatteverket? Då kan du faktiskt få avdrag för internetkostnaden. Dock endast med 50 %.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Kapitalförlust

Inkomster som inte kommer från tjänst eller näringsverksamhet räknas som inkomst av kapital. Hit räknas exempelvis utdelning på aktier och värdepapper, vinst från bostadsförsäljningar och uthyrning av bostäder. Inkomst av kapital beskattas med 30 %. Vid ett underskott, alltså en kapitalförlust, minskas skatten med 30 % av beloppet upp till 100 000 kronor och med 21 % på allt däröver. Ränteavdraget på alla lån är en form av underskott av kapital. Denna statliga ”rabatt” rapporteras från finansbolagen och läggs in automatiskt i din deklaration.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Mobiltelefon

Om du använder din privata mobiltelefon till jobbsamtal så får du göra avdrag för den arbetsrelaterade delen. Du måste dock själv stå för abonnemanget.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Parkering

Om du använt din privata bil för att ta dig till och från jobbet under minst 160 dagar på ett och samma kalenderår, så kan du få göra ett parkeringsavdrag.
Det råder dock speciella regler för att få göra avdrag för parkering avseende användningen av bil i tjänsten, läs gärna mer i fördjupningen hos Skatteverket.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Resor

Av förklarliga skäl har få människor rest utomlands i vidare utsträckning de senaste åren. Men du kan fortfarande göra avdrag för resor i tjänsten, även om du bara rört dig inom Sverige. Reseavdragen ser likadana ut för anställda som för företagare. Avdraget för traktamenten vid tjänsteresor är 240 kronor per dygn. Under avresedagen och hemresedagen brukar beloppet vara 120 kronor.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

ROT och RUT

Om du äger en bostad får du göra ROT-avdrag i deklarationen. ROT syftar på hantverkstjänster av alla dess slag. Hur stort avdrag du har rätt till beror på hur mycket skatt du betalar under året. Skatten måste kunna täcka ditt avdrag. Det högsta ROT-beloppet är 75 000 kronor. Vid delat ägande av bostaden kan även ROT-beloppet delas upp enligt önskemål. Arbetet måste ske inne i bostaden eller på exteriören av ditt hus. Tomtarbeten räknas oftast inte till ROT. RUT, hushållsnära tjänster, är också avdragsgillt. Det kan handla om alltifrån hemstädning till reparationer av vitvaror – vilket är något av en nyhet. Nytt för 2023 är att RUT-avdraget även omfattar tvätt av textilier och kläder, möblering och bostadstillsyn. RUT-avdraget är på 75 000 kronor och nytt för 2024 är att rot- och rutavdraget inte räknas ihop. Du kan alltså totalt göra avdrag på 150 000 kronor per person för RUT- och ROT. Du får högst dra av 30 % av arbetskostnaden på ROT och 50 % på ROT.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Ränteavdrag

Bortsett från CSN-lån, har du rätt att göra avdrag på de räntor du betalat under året. Kontrolluppgifterna lämnas av banker och kreditinstitut direkt till Skatteverket, så beloppen är redan förifyllda i inkomstdeklarationen. Du kan även begära avdrag för ränta där kontrolluppgift saknas. Då måste du själv fylla i informationen om lånet och långivaren under “Övriga Upplysningar”. Det här är ett avdrag som rimligtvis kommer att bli viktigt för de allra flesta med den senaste tidens ränteökningar.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Telefon och porto

Arbetsrelaterade utlägg för telefon och porto är avdragsgillt. Det är viktigt att du kan styrka samtliga poster.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Tidskrifter och facklitteratur

Böcker, facklitteratur och tidskrifter är avdragsgilla om de tydligt kan kopplas till din verksamhet eller ditt jobb. Dags- och kvällstidningar brukar däremot inte godkännas som avdragsgilla.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Trängselskatt

Vid tjänsteresor eller transport till och från jobbet med egen bil kan du göra avdrag för trängselskatten. För den som pendlar med bil kan det bli stora belopp på ett år.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Utbildning

Ibland kräver ett jobb fortbildning. Då kan du göra avdrag för kursavgifter, studiematerial, levnadsomkostnader och liknande. Resor du gör som gagnar jobbet, men som kanske inte är direkt relaterade till dina uppgifter, kan också vara avdragsgilla.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Uthyrning av bostad

Om du äger en bostad har du rätt till schablonavdrag för uthyrning på max 40 000 kronor per år. Med andra ord är det skattefritt att hyra ut upp till 40 000 kronor – allt däröver räknas som kapitalinkomst. Utöver schablonavdraget får du även göra avdrag på hyresintäkter med 20 %. Reglerna gäller per uthyrd bostad.

Fördjupning hos Skatteverket hittar du här.

Det finns massor med avdrag utöver dessa vanligaste och Skatteverkets avdragslexikon är ett ypperligt hjälpmedel för dig som skattebetalare.

deklaration 2024
Foto: Skatteverket Fotograf: Fialotta Bratt

Viktiga datum för deklarationen 2024

Här är alla viktiga datum i årets deklaration. Här kan du exempelvis se när man senast måste skicka in sin deklaration för att få skatteåterbäringen strax efter påsk eller när sista dagen är att betala eventuell kvarskatt.

3 mars
Sista dagen att skaffa digital brevlåda för att motta deklarationen digitalt. Missar du detta datum måste du vänta på pappersdeklarationen, som kan dröja till den 15 april, även om deklarationstjänsten online är tillgänglig tidigare.

4–8 mars
E-deklarationerna skickas ut till de som har en digital brevlåda registrerad senast den 3 mars.

15 mars–15 april
Utskick av fysiska deklarationer.

19 mars
Deklarationen blir tillgänglig på skatteverket.se och i deras app.

3 april
Sista dag för digital deklaration för de som vill ha sin skatteåterbäring strax efter påsk.

9–12 april
Utbetalning av skatteåterbäring för dem som godkänt sin digitala deklaration utan ändringar senast den 3 april.

2 maj
Sista dagen att lämna in inkomstdeklarationen för inkomståret 2023. Detta inkluderar eventuella bilagor för de som sålt bostad, värdepapper eller är företagare.

4–7 juni
Utbetalning av skatteåterbäring för de som inte fick den i april.

12 september
Sista dagen att betala eventuell kvarskatt.