Projektet Söderholmen i Skärholmen kommer att byggas som bostadsrätter i fyra etapper. Varje etapp består av fyra huskroppar och cirka 70 lägenheter. Det framgår av ett pressmeddelande som kan läsas i sin helhet här.

Lång projekttid
Säljstart för den första etappen beräknas kunna påbörjas under 2023 med produktionsstart 2024. Det framgår inte av informationen när hela projektet förväntas vara färdigställt.

Parkeringshus under byggnaderna och LSS-boenden
Under huskropparna planeras det för parkeringshus tillhörande lägenheterna och sex stycken lägenheter för LSS-boenden planeras också.