Jag letar vattendelare, ämnen som får tonen att höjas och gnistor att slå. Först då kan konstruktiva diskussioner växa fram. Få saker är så tråkigt som att vara i en miljö där alla tycker exakt lika.

Ämnet kan med fördel diskuteras i den offentliga tråd som skapas för varje debattartikel på Finanstids Facebooksida som du hittar här.

Den här veckan har jag hittat ett kärt ämne, nyemissioner. Vissa älskar dom och anser att det är det enda rätta sättet att växa och andra är direkt allergiska mot företag som genomför nyemissioner. Sanningen ligger som vanligt någonstans däremellan.

En ypperlig finansieringskälla 
Ja, faktum är att ett av de största skälen till att marknadsnotera ett bolag är möjligheten att kunna finansiera sig genom att ta in kapital från aktieägarna, men också att kunna växa genom förvärv, vilket också slår an på nyemissionen men det handlar inte om att gå ut med håven och samla pengar. Mer om att växa genom förvärv senare. Om man inte förstår det här som aktieägare så bör man ställa sig frågan vad skälet till att bolagen är noterade är.

Bra eller dåligt med nyemission, anledningen är helt avgörande 
Syftet med en nyemission är helt avgörande för om det är bra eller dåligt. Om det handlar om att ta in kapital från aktieägarna för att kassan har sinat och man gör det för att helt enkelt överleva finansiellt, ja då kan det ju uppfattas som något väldigt dåligt. Om det däremot är för att genomföra ett lukrativt förvärv eller annan investering som kommer att leda till högre lönsamhet framgent, ja då är det ju något väldigt bra.

Att växa genom förvärv
Ett uttryck som många slänger sig med men vet alla egentligen vad det betyder? Det är alltså motsatsen till att växa organiskt. Genom att köpa upp andra företag och organisationer så växer man sin egen verksamhet. Här är det en enorm fördel att vara noterad eftersom man då kan betala för förvärven genom att trycka upp nya aktier till säljaren, en så kallad riktad emission. Jag gillar personligen den här affärsmodellen skarpt då det innebär att man kan växa extremt fort utan att lägga ut ett öre från kassan. Nackdelarna är såklart att det medför en utspädning av aktieägarna men handen på hjärtat, är man inte en dominant huvudägare så är det av mindre betydelse, givetvis måste affärerna som genomförs vara bra.
Flera av de absolut största börsnoterade bolagen är också de som är de bästa på att hantera tillväxt genom förvärv, Google, Nokia och Facebook för att nämna några som gjort sig kända för att sluka all konkurrens genom att köpa den.

Att växa genom förvärv är optimalt som noterat bolag.

Beslut eller bemyndigande?
För att få genomföra en nyemission krävs det att aktieägarna godkänner det! När aktieägarna bestämmer så sker det på en bolagsstämma, ordinarie eller extrainsatt. I publika bolag är det här en ganska krånglig process och inte minst tar det tid, vanligast är att man har 4-6 veckors kallelsetid och det ska annonseras i post- och inrikes tidningar mm, bara för att få ett enkelt emissionsbeslut.
För att lösa detta och skapa flexibilitet är det vanligt att stämman beslutar om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission upp till en viss nivå. Att bemyndiga styrelsen att kunna genomföra en nyemission är enligt mitt tycke en självklarhet i ett noterat och expansivt bolag men tyvärr uppfattas ofta det här som ett svaghetstecken, när det egentligen handlar om att beväpna styrelsen för att kunna göra bra affärer när de uppstår. Aktieägarna utser styrelsen och har inte aktieägarna förtroende för att den sittande styrelsen kan hantera ett bemyndigande så ska man som aktieägare verka för att byta ut den styrelsen, eller så väljer man att låta det hända, men då har man som aktieägare förbrukat sin rätt att klaga på besluten.

Överreaktioner är extremt vanligt när nyemission kommer på agendan

Överreaktioner vanliga
Om det så mycket som knystas om att öka antalet aktier i en rapport, eller intervju, eller vart som helst i det mediala bruset så reagerar marknaden nästan uteslutande negativt, kraftigt negativt. Det spelar ingen roll om bolaget ska ställa ut nya aktier för ett förvärv som kommer att generera 1000 gånger pengarna på två år, knystas det om nyemission så är det i mindre insatta aktieägares öron samma sak som ett bolag i kris, som i sin tur utlöser kraftiga fall. Situationen kan vara precis tvärtom! Vad ännu värre är, är att affären kanske mår extremt dåligt av att aktiekursen faller så att det blir en självuppfyllande profetia. Här har IR-cheferna eller den som har kontakt med marknaden ett stort ansvar att formulera transaktionen på ett tydligt och lättförståeligt sätt för aktieägarna. Just detta misslyckas bolagen med pinsamt ofta.
Jag går åter tillbaka till det faktum att det är aktieägarna som genom sin utvalda styrelse bestämmer om företaget. Är man inte engagerad som aktieägare och med på besluten så har man också förbrukat sin rätt att ifrågasätta besluten. De allra flesta är inte stora nog för att påverka beslut eller avsätta en styrelse, gå ihop då! Eller var åtminstone med på de beslutande stämmorna och se till att få med i protokollet att du ställer dig mot beslutet och att det inte är taget enhälligt, det krävs en aktie för att få med det.

Syftet med denna debattartikel är att få igång en objektiv diskussion om att nyttja sin rätt som aktieägare men också för att skapa förståelse för att en nyemission inte alls behöver innebära något negativt utan mycket väl kan vara det bästa som någonsin hänt i ett bolag.

Skriven av: Mattias Ahlberg

 

Om veckans debattartikel
Veckans debattartikel är skriven av fristående krönikörer. De kan ofta skrivas i jagform och ska tolkas som åsikter som tillhör krönikören och inte av tidningen Finanstid som media. Krönikören ansvarar för att eventuella källhänvisningar, referenser etcetera är korrekta och granskade. finanstid.se tar inget ansvar för innehållet i debattartiklarna utöver en kontroll som görs för att tillse att ingen illegal eller direkt felaktig information som kan verka vilseledande förekommer.