Corline Biomedical uppger idag att man slutit ett icke-exklusivt avtal med det kanadensiska bolaget Kardium gällande global licensering och leverans av bolagets CHS-ytbehandling för ablationskatetrar. Betalning sker dels genom royalty per såld produkt samt som fast årsavgift. Kursen är på måndagsmorgonen upp med över 40 %.

– Avtalet med Kardium bevisar potentialen i Corlines medicintekniska affärsområde. Tidigare har CHS använts kliniskt för hjärtstentar, en produkt med små dimensioner, tillverkad i rostfritt stål, vilken implanteras permanent […] Jag är övertygad om att Corline har en stark tillväxtpotential inom medicinteknikområdet, säger vd Henrik Nittmar

Marknaden för ablationskatetrar och därmed relaterade produkter har uppskattats till 5 miljarder dollar per år.

Värt 50 MSEK per år för Corline
Corline räknar med att det nu tecknade kontraktet med Kardium genererar en årlig intäkt för bolaget om 50 miljoner kronor vid fullt ut lanserad produkt.