Varannan person över 60 år känner oro för sin privatekonomi. Det som bekymrar de allra flesta är att inte ha pengar till oväntade utgifter, följt av att inte ha råd att bo kvar i den befintliga bostaden och att pengarna inte ska räcka för att betala räkningarna. Det visar en ny rapport från 60plusbanken.

Många pensionärer har en trygg och stabil ekonomi och de totala inkomsterna har för många ökat över tid. Men dessvärre är trygghet i vardagen och ekonomisk stabilitet inte alla förunnat under den senare delen av livet. Kronofogden ser nu en oroande utveckling där allt fler över 80 år får sin första skuld och fastslår att ökande ålder innebär en förhöjd risk att inte klara sina löpande utgifter, särskilt för dem som lever ensamma.

60plusrapporten, som bygger på en undersökning genomförd av Kantar Sifo, visar att nästan hälften (47 procent) bland dem som är 60 år eller äldre oroar sig för sin privatekonomi.
13 procent oroar sig en gång i månaden eller oftare. Oron består för de allra flesta av att inte kunna ha en trygghet i vardagen vad gäller att täcka löpande kostnader.


Vi tycker att det är viktigt att det finns fler alternativ för att kunna stabilisera sin inkomst vid pension. Många i de äldre generationerna äger sitt boende och med en boprisutveckling som ökat med 76 procent för bostadsrätter och 64 procent för villor på tio års tid, sitter många med outnyttjat kapital i sina hem. Men då många har låga inkomster bedöms de inte vara aktuella för ett lån hos de traditionella bankerna. Då ökar risken för att tvingas ta privatlån eller snabba krediter för att täcka oförutsedda utgifter och således hamna i en skuldspiral, säger Sandra Lillienberg, chef för 60plusbanken. 

Oväntade utgifter största orosmolnet
Undersökningen visar också att det största orosmolnet är att inte ha råd med oväntade utgifter. Det uppger så många som fyra av tio bland dem över 60 år. Detta följs av att inte ha råd att bo kvar i den befintliga bostaden eller inte ha tillräckligt med pengar för att betala räkningarna. När det kommer till oron över bostaden är det främst kvinnor som är bekymrade, det uppger så många som 26 procent. Motsvarande siffra bland män är 19 procent.

För många äldre med små inkomster kan ett tandläkarbesök bli något som påverkar ekonomin negativt för flera månader framåt. Att så pass många uppger sig leva med den oron är ett stort samhällsproblem, särskilt då en stabil ekonomi ofta kopplas till välmående. Fler måste få möjligheten att uppleva en trygg pension och senare en trygg ålderdom. Vi vill bidra till att hitta lösningar för dem över 60 år och som äger sin bostad, avslutar Sandra Lillienberg, chef 60plusbanken.

Topplista: Det här oroar sig 60plussare för privatekonomiskt
1. Att inte ha råd med oväntade utgifter 43 %
2. Att inte ha råd att bo kvar i befintlig bostad 23 %
3. Att inte ha tillräckligt med pengar för att betala räkningarna 19 %
4. Att inte ha råd med nöjen och sociala aktiviteter 10 %
5. Att inte ha råd med bilen 8 %

Om 60plusbanken
60plusbanken lanserades 2020 och erbjuder skräddarsydda lånelösningar för personer som är över 60 år och äger sin bostad. Genom 60pluslånet hjälper vi kunder att på ett tryggt och ansvarsfullt sätt att frigöra kapital från det egna boendet, utan att behöva flytta. 60plusbanken är en del av Bluestep Bank AB (publ)  som är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens hemsida.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av Kantar Sifo i juni och juli 2021. Den är riksrepresentativ och statistiskt säkerställd på länsnivå. Totalt har 3 085 personer i Sverige mellan 18 och 79 år deltagit i undersökningen. 

Ta del av den fullständiga 60plusrapporten