Coop bygger nu en av Europas största helautomatiserade varuterminaler i Eskilstuna för effektivare och mer hållbara leveransflöden. Telia med dotterbolaget Cygate har fått uppdraget att bygga och förvalta anläggningens trådlösa nät, som ska användas för att koppla upp robotar, maskiner och andra IT-system. Anläggningen kommer även anslutas till Coops centrala datanät, som Telia levererar sedan tidigare.

– Det känns otroligt kul och spännande att få vara med på Coops digitaliseringsresa, och att vi nu fått utökat förtroende att även leverera det nya nätet till den helautomatiserade varuterminalen i Eskilstuna. En viktig förutsättning för att skapa effektiva och hållbara logistikflöden, säger Tobias Larsson, chef för Telias företagsaffär.

För att kunna möta behoven från en föränderlig dagligvaruhandel och snabb butiksexpansion genomförs nu en storsatsning på att utveckla och förbättra Coops logistikflöde. Den nya logistiklösningen kopplar ihop varuterminalen med Coops butiker. På så vis kan varor beställas automatiskt och säkerställa att rätt varor finns i rätt butik, vid rätt tillfälle vilket frigör tid åt butikspersonal som kan lägga mer tid på att hjälpa kunder.

– Den nya varuterminalen i Eskilstuna blir hjärtat i hela Coops varuförsörjning och kommer effektivisera hela vår leveranskedja, från lager till butik och kund. Eftersom vi kommer att dra in tågräls till terminalen så kommer vi även fånga miljövinster då vi kan flytta över än fler transporter till vårt Coop-tåg. En robust och säker digital infrastruktur är helt avgörande. Det nät Telia och Cygate nu bygger kommer bära all kommunikation mellan terminalens helautomatiserade system och vår logistiklösning, säger Örjan Grandin VD Coop Logistik och vVD Coop Sverige.

Telia levererar sedan tidigare flera av Coops kommunikationslösningar, blanda annat det datanät (WAN) som knyter ihop företagets alla butiker och lager. Telia kommer ansluta den nya terminalen i Eskilstuna till detta nät och även rulla ut Wifi på plats, medan dotterbolaget Cygate har fått uppdrag att bygga och förvalta anläggningens lokala nät (LAN) med tillhörande brandväggar.

– Verksamhetens behov av en så driftsäker infrastruktur som möjligt är en självklarhet i en sådan här terminal. Vi kommer ha flera speglade datacenter lokalt som håller mycket hög standard gällande tillgänglighet, säkerhet och skalbarhet, säger Alexander Wahlberg på Coop som leder IT-projektet för infrastruktur.