Riksbanken under press

Storbankerna SEB och Swedbank spår att Riksbanken, ledd av Erik Thedéen, sannolikt kommer genomföra en räntesänkning med 25 punkter redan den 8 maj, trots att Danske Bank föreslår en fördröjning till juni. Kronans svaghet ställer dock till det för centralbanken och kan leda till försiktighet i framtida beslut.

Kronans påverkan på ekonomin

Den svenska kronan handlas för närvarande till ett värde som är cirka 3 procent lägre än Riksbankens prognoser. Denna svaghet tros vara en följd av både interna och globala ekonomiska utmaningar. SEB:s ekonomer Olle Holmgren och Amanda Sundström har reviderat sina prognoser och försenar nu förväntningarna på en andra räntesänkning till augusti istället för juni.

Försiktiga framsteg

Swedbank förutser fortfarande att den första räntesänkningen kommer att ske i maj, men varnar för att ytterligare sänkningar kommer att ske med större försiktighet. De anser att kombinationen av strama signaler från USA:s centralbank och den svaga kronan kommer att leda till att Riksbanken agerar mer försiktigt än tidigare trott. Swedbank räknar nu med en sänkning i september och ytterligare sänkningar under 2024 och 2025, vilket leder till en slutgiltig styrränta på 2,0 procent i slutet av 2025.

Långsamma men märkbara förändringar för bolånetagare

Bolånetagare kan förvänta sig en långsammare sänkning av rörliga bolåneräntor. Även om räntetoppen på 4,8 procent i slutet av förra året nu är på nedgång, förväntas större effekter först vid årsskiftet efter flera genomförda räntesänkningar. Swedbanks Andreas Wallström understryker att det är först då bolånetagarna kommer att märka en större skillnad, med rörliga räntor som väntas ligga strax över 3 procent och bundna räntor kring 3,5 procent i slutet av 2025.

Medan storbankerna justerar sina ränteprognoser i ljuset av en svag krona och globala ekonomiska osäkerheter, måste Riksbanken balansera behovet av ekonomisk stimulans med riskerna som kommer med en försvagad valuta. Det är en balansgång som kommer att prägla Sveriges ekonomiska landskap de närmaste åren.