Långt sämre än estimatet

I det senaste kvartalet har Viaplay, den ledande skandinaviska strömningstjänsten, redovisat en oväntat stor rörelseförlust på 473 miljoner kronor. Detta är betydligt sämre än vad marknadsanalytikerna förutspått, där förväntningarna låg på en förlust på endast 274 miljoner kronor, enligt data från Bloomberg. Trots denna nedslående siffra, kom nettoresultatet in något högre än förväntat, mycket tack vare en framgångsrik sublicensiering av rättigheter. Viaplay föll kraftigt vid öppningen men återhämtar sig lite i dagens första handelstimme och är nu cirka 6 procent minus från gårdagens stängning.

Omsättning ökar men framtiden osäker

Viaplay lyckades öka sin nettoomsättning till 4,76 miljarder kronor under kvartalet, upp från 4,54 miljarder kronor samma period föregående år. En stor del av denna ökning kan tillskrivas försäljning av rättigheter till andra bolag, en strategi som bolaget tycks expandera i ljuset av sina nuvarande ekonomiska utmaningar.

Kontodelning i skottgluggen

Enligt Jørgen Madsen Lindemann, VD för Viaplay, står kontodelning för en betydande del av bolagets problem. Med uppskattningar som visar att ungefär en tredjedel av alla betalande användare delar sina kontouppgifter, ser ledningen detta som en ohållbar trend. Som svar på problemet har Viaplay redan börjat begränsa antalet samtidiga strömmar på vissa marknader och rapporterar om goda resultat. Fler åtgärder planeras från Viaply under sommaren för att ytterligare motverka detta beteende med kontodelning och öka intäkterna från abonnemang.

Prishöjningar och dess effekter

Som en följd av höjda priser – delvis motiverade av inflationsdriven kostnadsökning för rättigheter – har Viaplay också sett en ökad churn, det vill säga betalande kunder som avslutar sina prenumerationer. Dessa prisjusteringar har dock varit nödvändiga för att täcka ökade kostnader, något bolaget framhåller att varken abonnenter eller distributionspartners bör bära ensamma.

Skuld och finansiell hälsa

På skuldsidan visar Viaplays rapport att de långfristiga skulderna ökat till 4,96 miljarder kronor, från 3,93 miljarder ett år tidigare. Dock har de kortfristiga skulderna minskat till 8,15 miljarder, ned från 9,57 miljarder. Denna förbättring till trots står bolaget inför en osäker finansiell framtid.

Läs hela rapporten här. (engelska)