Transfer Groups helägda dotterbolag Commuter Security Group (CSG) har nyligen vunnit upphandling och tecknat ett nytt avtal med Region Sörmland samt förlängt befintligt avtal med Karlstad Flygplats. Det framgår av ett pressmeddelande. CSG förvärvades tidigare i år av noteringsaktuella Transfer Group som just nu genomför en ägarspridningsemission. Sista dag för att teckna aktier inför börsnoteringen är idag, måndag 23.59. 

Totalt uppgår avtalsvärdet för Region Sörmland och förlängningen av avtalet med Karlstad flygplats till ca 16-20 MSEK förutsatt att Karlstad flygplats är i full drift från och med nästa år.

Avtal med Region Sörmland
CSG har tecknat avtal med Region Sörmland om att biljettkontroll i kollektivtrafiken från och med 2022-01-01. Avtalet löper under totalt fyra år inklusive förlängningsoptioner till och med 2025-12-31. Avtalets värde uppgår till ca 2,5 MSEK / år och totalt 10 MSEK under hela kontraktstiden.

Förlängning av avtal med Karlstad flygplats
Under 2019 tecknade CSG avtal med Karlstad flygplats om att utföra säkerhetskontroll av passagerare mellan perioden 2020-01-01 – 2021-12-31. Karlstad flygplats har nu valt att förlänga avtalet med två år fram till och med 2023-12-31. Värdet på avtalet uppgår till ca 3-5 MSEK / år när flygplatsen är i full drift. Detta innebär att förlängningen av avtalet uppgår till ca 6-10 MSEK förutsatt att flygplatsen är i full drift.