Transfer Group som under tidiga våren förvärvade anrika väktarbolaget CSG går nu mot en snar börsnotering. I ett led att bredda ägandet inför börsnoteringen genomför bolaget en ägarspridningsemission om max 9,6 MSEK. VD Mats Holmberg är huvudägare genom bolaget DesMond AB, han tror stenhårt på den säkerhetskoncern som håller på att mejslas fram med hjälp av strategiska förvärv och garanterar därför mer än halva emissionsbeloppet, 5 MSEK. Nyemissionen stänger i morgon måndag, är begränsad och tilldelningen är löpande dvs först-till-kvarn-principen gäller.

Hela året en enda framgångssaga – Nu nära det första delmålet
Marknaden av större säkerhetsbolag har scannats av under en längre tid och i februari säkrade Transfer ett förvärv av det anrika väktarbolaget CSG, ett enormt tillskott för koncernen i form av intäkter och kassaflöde.
Därefter har Transfer fokuserat på att göra bolaget förberett för en marknadsnotering vilket har inneburit en stor uppväxling i form av “Corporate Governance” och att göra bolaget börsfäigt. En del av detta är att en helt ny och mycket kompetent styrelse valdes in i mitten av maj och nu kvarstår inte mycket för att nå det första delmålet att börsnoteras, bara att slutföra denna pågående spridningsemission.

Mycket spännande i “pipen”
Förutom att utveckla den organiska verksamheten genom att väsentligt öka försäljning och kundgrupper för den nuvarande koncernen så hintar Mats Holmberg om fler förvärv likt det som gjordes med CSG. Det ingår i affärsmodellen att växa genom förvärv och enligt Holmberg som gjort en genomarbetad research i branschen så finns det gott om potentiella förvärv att genomföra som skulle gynna koncernen på ett väldigt bra sätt. Det handlar om synergier och merförsäljning på redan befintliga produkter. Holmberg har lång erfarenhet av att växa genom förvärv och bjuder nu alltså in investerare att vara med på resan redan innan börsnoteringen.

Värderingsvinnare
I en artikel nyligen gjordes en benchmarking i säkerhetsbranschen. Det visade sig att med den finansiella utveckling den nysammansatta koncernen uppvisar, så är bolaget betydligt mycket mer prisvärt än de konkurrenter som används i jämförelsen. Du kan läsa hela jämförelsen på denna länk.

Delägare hjälper till med spridningen
Dividend Sweden är bolagets näst största ägare. För att hjälpa till att skapa en riktigt likvid aktie har Dividend utlyst en extrastämma för att dela ut aktier till sina egna delägare, vilket är bolagets affärsidé att göra. Finanstid skrev om detta den 9 juni. Vid ett bifall på stämman kommer utdelningen att ha en mycket positiv effekt på Transfer Group är bedömningen.