Crown Energy har förvärvat 85 procent av SmarTee S.à.r.l för en köpeskilling på 163 miljoner euro. Transaktionen utgör en viktig förändring för Crown Energys verksamhetsinriktning. SmarTee är moderbolag till AccYouRate Group, som är verksamt inom medicintekniksektorn med fokus på medicintekniska accessoarer (wearables) och har exklusiva patent inom avancerad teknik för smarta textilier.

Betalningen för förvärvet kommer att ske i nio delbetalningar över en period på 48 månader, med en första betalning på 75 miljoner euro vid Avtalets ingående. Det finns även möjlighet till en tilläggsköpeskilling i form av upp till 30 procent av framtida finansiella uppsidor (med avdrag för den totala köpeskillingen på 163 miljoner euro). Denna tilläggsköpeskilling kan betalas kontant eller genom att aktier i SmarTee emitteras till säljaren.

AccYouRate Group har patenterat en avancerad microsensor gjord av polymeriskt bläck, som kan fästas på plagg, till exempel en t-shirt, för att övervaka vitala biomarkörer på ett bekvämt sätt med tjänster till överkomliga kostnader. Medicinska data som samlas in kan analyseras av professionell personal för att övervaka eventuella hälsoproblem hos bäraren av plagget.