Den pågående globala komponentbristen kombinerat med utbredda leverantörsproblem försvårar arbetet för många teknikprodukttillverkare. Vilket nykomlingen Certainli ämnar vara en del av att förändra. Deras digitala plattform sänker produktionsledtiderna genom att eliminera manuellt arbete, extrautgifter och förseningar vid CE-märkning och andra produktcertifieringar. Nu står det klart att RegTech-uppstickaren välkomnar det världsledande mjölkningsindustribolaget DeLaval som kund och väljer in MedTech-profilen Maria Jansson som styrelseordförande som bland annat ska bidra till att accelerera tillväxttakten i bolaget.

Certainli startades i februari 2022 av den ingenjörsgrundade bolagsbyggaren Hidden Dreams tillsammans med ingenjörerna Alfred Samuelson och Johan Rågmark. De har tagit fram en plattform som automatiskt letar upp de testcertifikat för komponenter som behövs vid certifiering av tekniska produkter. Detta gör att ledtiden för dokumentationsinsamlingen kan reduceras från veckor till minuter och besparar tillverkare hundratusentals kronor per produkt. De har sen tidigare med sig Life Science-aktören Key2Compliance och teknikjätten Megger på resan, som båda spelat en nyckelroll i produktutvecklingen. Nu välkomnar de dessutom DeLaval som kund och väljer in Maria Jansson som styrelseordförande.

DeLaval grundades för 140 år sedan och med sina 4500 anställda i över 100 länder är de den världsledande aktören inom mjölkningsindustrin. Deras komplexa integrerade lösningar för mjölkproduktion är utformade för att förbättra produktion, djurhälsa och den övergripande livskvaliteten för mjölkproducenter. Tekniksystemen innehåller en stor mängd olika komponenter som dessutom har olika certifieringskrav vilket leder till kostsamma och svårarbetade arbetsprocesser, som Certainli nu ska effektivisera.

”Våra produkter omfattas av strikta regulatoriska krav, bland annat eftersom de både är djur- och människonära samt hanterar livsmedel. Det finns därmed inget utrymme för fel i dessa arbetsprocesser vilket gör det hela otroligt resurskrävande. I detta samarbete kommer vi utforska fördelarna med att använda Certainlis plattform som förenklar och automatiserar processen med efterlevnadsdokumentation för kritiska komponenter i våra produkter. Vi ser att vi med denna plattform kan påskynda ledtiden för extern säkerhetstestning och undvika oväntade förseningar. Certainli är en viktig pusselbit i vårt pågående kvalitetsinitiativ ’Test with Success'”,säger Susan Ballhausen Bjelke, Director Quality & Compliance på DeLaval.

MedTech-profilen Maria Jansson sitter som VP Operations, Quality & Regulatory Affairs på A3PBiomedical och är grundare av konsultbolaget Orderly People. Hon har en rad ledande positioner för kvalitet och regelefterlevnad i ryggen. Hennes erfarenhet från den regulatoriska branschen är omfattande, inte minst inom MedTech där hon har jobbat i snart två decennier, vilket är en av Certainlis initiala nyckelvertikaler. I hennes roll som styrelseordförande kommer hon vara en aktiv del av nykomlingens expansionsarbete.

”Jag kliver in som styrelseordförande i en otroligt spännande tid för Certainli. Gemensamt för hela vårt kundsegment är att de är hårt reglerade företag som producerar komplexa teknikprodukter med många olika viktiga komponenter. Med min erfarenhet samt Alfred och teamets starka dedikation kommer vi göra reell förändring inom teknikprodukttillverkning. Att teamet nu lyckats signera en så stor aktör som DeLaval så här pass tidigt i vår bolagsresa är ett viktigt kvitto på att plattformen behövs, något som redan tidigt i mina diskussioner med Alfred blev tydligt för mig eftersom jag i mina tidigare roller sett vilka konsekvenser det här problemet får inom industrin. Det är med stolthet och en stor portion hängivelse vi kommer göra deras certifieringsprocesser mer effektiva, och nu när samtliga kunder har onboardats i plattformen börjar vi bli redo för en publik lansering,” säger Maria Jansson, Styrelseordförande i Certainli.

Certainlis innovativa plattform kommer att vara till stor nytta för företag som DeLaval, där noggrann dokumentation och efterlevnad av regelverk är av yttersta vikt. Genom att automatisera processen för att hitta och samla in nödvändiga testcertifikat för komponenter, kan Certainli spara företag betydande tid och resurser. Dessutom kommer det att minska risken för förseningar och problem i samband med certifiering och produktgodkännande.

Det faktum att DeLaval har valt att samarbeta med Certainli som sin leverantör och att Maria Jansson har tagit på sig rollen som styrelseordförande är en tydlig indikation på plattformens potential och förmåga att möta de utmaningar som företagen inom teknikprodukttillverkning står inför. Det är en spännande utveckling som öppnar möjligheter för effektivare och mer framgångsrik produktion inom branschen.

Certainli och DeLaval visar med sitt samarbete att teknik och innovation kan göra verklig skillnad inom reglerade industrier. Med sin kompetens och dedikation har de potential att revolutionera sättet som teknikprodukter certifieras och produceras, och därigenom öppna dörrar för ökad innovation och tillväxt inom branschen.