Under årets första månader har antalet unga i åldrarna 18–25 år som väljer att frilansa ökat markant jämfört med samma period förra året. Detta fenomen kan kopplas till stigande priser och räntor. De unga frilansar främst inom kreativa yrken och fakturabeloppen tyder på att frilansandet oftast är ett extrajobb snarare än en heltidsanställning.

Traditionellt sett är frilansyrket vanligast bland kvinnor och män i åldrarna 29–45 år. Men nu ser vi att allt fler unga anammar frilanstrenden och tar uppdrag som konsulter eller frilansare, antingen på heltid eller som en sidoverksamhet. Under de första månaderna av detta år, januari till april, har antalet unga frilansare ökat med hela 41 procent jämfört med samma period förra året.

“De tuffa tiderna påverkar alla, men inte minst de som är nya på arbetsmarknaden och i vuxenlivet, vilket jag tror delvis är anledningen till den stora ökningen av unga frilansare. Fler behöver dryga ut kassan med ett extrajobb”, säger Matilda Backelle, kommunikationschef på Cool Company.

När det kommer till branscher är det framför allt den kreativa sektorn som är populär bland unga. Här finns yrken inom foto, film, design och kommunikation. På en delad andraplats återfinns DJ/artist-branschen samt hälso-, mode- och skönhetsbranschen.

En färsk Sifo-undersökning visar att 66 procent av de unga i åldrarna 18–29 år är intresserade av att frilansa vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning om de skulle få erbjudanden om uppdrag.

Snittbeloppet på fakturorna tyder på att frilansandet främst är ett extrajobb för de unga. Ungefär 15 500 kronor faktureras i genomsnitt per faktura av unga frilansare som antingen jobbar extra vid sidan av eller driver en frilansverksamhet på heltid. Det finns dock en betydande skillnad mellan unga kvinnor och unga män. Kvinnorna fakturerar i genomsnitt cirka 13 500 kronor, medan männens genomsnittliga faktureringsbelopp närmar sig 18 800 kronor.

“Relativt låga faktureringsbelopp innebär oftast inte låga löner, utan snarare kortare uppdrag och att man frilansar vid sidan av en annan sysselsättning. Det är vanligt inom kreativa yrken, medan till exempel IT-branschen ofta innebär längre uppdrag som kräver en heltidskonsult”, förklarar Matilda Backelle.

Om man jämför de yngsta frilansarna med de äldsta, seniora frilansarna som är 60 år eller äldre, ser vi att snittbeloppet per faktura ligger nära 34 500 kronor enligt Cool Company. Detta kan förklaras av att äldre frilansare fakturerar mer sällan och arbetar med andra typer av uppdrag jämfört med de unga frilansarna.

Trenden med ökande antal unga frilansare kan ses som en anpassning till den rådande arbetsmarknadssituationen. Många unga möter utmaningar på arbetsmarknaden, och frilansandet ger dem en möjlighet att skapa egna möjligheter och flexibilitet i sin karriär. Dessutom kan frilansandet erbjuda en inkomstkomplettering och möjlighet att bredda sitt professionella nätverk.

Cool Companys frilansbarometer ger en värdefull inblick i det växande fenomenet med unga frilansare. Det är tydligt att de kreativa branscherna utgör en attraktiv arena för unga frilansare, vilket kan bero på att dessa yrken erbjuder kreativ frihet och möjligheten att utveckla och visa upp sina talanger.

För att stödja denna trend och möta behoven hos unga frilansare behöver samhället och företag skapa en gynnsam miljö för frilansande. Det kan inkludera bättre tillgång till rådgivning och stöd för att starta och driva en egen frilansverksamhet, flexibla arbetsvillkor och ökad efterfrågan på frilansare inom olika branscher.

Det är också viktigt att betona betydelsen av att säkerställa rättvisa arbetsvillkor och att unga frilansare får en rimlig ersättning för sitt arbete. Detta kan inkludera att främja transparenta avtal, bekämpa oskäliga betalningsvillkor och uppmuntra till kollektiv representation och solidaritet bland frilansare.

Det är uppenbart att frilansandet blir alltmer populärt bland unga, och denna utveckling kan ha långsiktiga konsekvenser för arbetsmarknaden och det sätt vi organiserar och utför arbete på. Genom att förstå och anpassa oss till dessa förändringar kan vi främja en dynamisk och inkluderande arbetsmarknad för både unga och erfarna frilansare.

Vanligaste yrken bland unga användare:
1. Foto/film
2. Marknadsföring
3. Modell
4. Influencer/publicist
5. Design

Vanligaste yrken bland seniora användare:
1. Administratör
2. Utbildare
3. Skribent
4. Fotograf
5. Marknadsföring

Om materialet
Siffror och insikter bygger på Cool Companys användardata under perioden januari till april 2023 samt samma period år 2022 och 2021.