Under december minskade priserna på bostadsrätter med -1% och villapriserna med -3%. Sedan toppnoteringarna i mars/april 2022 har bostadsrättspriserna i riket sjunkit med -14% och villapriserna med -15%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

I såväl de centrala delarna som storstadsområdena i Stockholm och Malmö sjönk priserna med -1%. I Storgöteborg och i centrala Göteborg sjönk priserna med -2%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan -7% i Malmöområdet till -13% i centrala Göteborg. Bland länen ser vi en stor variation på prisutvecklingen på årsbasis. Från +18% i Jämtland, vilket är en Åre-effekt, till -20% i Dalarna, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

Under december sjönk priserna i Storstockholm med -2% och i de övriga två storstadsområdena med -3%, vilket också gäller för riket utanför storstadsområdena. På årsbasis har priserna fallit -12% i Storstockholm och -13% i Stormalmö och i Storgöteborg. Utanför storstadsområdena är prisnedgången på årsbasis mindre och landar på -9%, säger Hans Flink.

Marknaden

Priserna på bostadsrätter i riket ligger nu på samma nivå som i januari 2020 medan villapriserna ligger +12% över priserna som rådde då. Men tar vi hänsyn till inflationen så är priserna i reala termer lägre än då.

Antalet försäljningar har varit betydligt lägre under 2022 jämfört med rekordåren 2020 och 2021. Jämför vi med 2019, som får anses vara ett normalår, var antalet sålda bostäder -3% färre, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentar

Det har varit ett utmanande år för både bostadssäljarna och fastighetsmäklarna. December är normalt en svag månad på bostadsmarknaden, som detta år avslutades i moll med fallande priser på alla redovisade marknader.  Sett över tre månader är däremot bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm oförändrade, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2022

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket – 1% – 2% – 9% 38909
Centrala Stockholm – 1% – 2% – 10% 98753
Stor-Stockholm – 1% ± 0% – 8% 59025
Centrala Göteborg – 2% – 7% – 13% 57967
Stor-Göteborg – 2% – 6% – 11% 42774
Centrala Malmö – 1% – 4% – 7% 36767
Stor-Malmö – 1% – 5% – 7% 32640

Statistiken baseras på försäljningen av 22 381 bostadsrätter under oktober 2022 – december 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2022 – september 2022, tolvmånaderssiffran med oktober 2021 – december 2021 och i enmånadssiffran jämförs september 2022 – november 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2022

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 3% – 8% – 10% 3304 000
Stor-Stockholm – 2% – 6% – 12% 6340 000
Stor-Göteborg – 3% – 7% – 13% 5140 000
Stor-Malmö – 3% – 7% – 13% 4089 000

Statistiken baseras på försäljningen av 10 777 villor under oktober 2022 – december 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2022 – september 2022, tolvmånaderssiffran med oktober 2021 – december 2021 och i enmånadssiffran jämförs september 2022 – november 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 1% 2380 000

Statistiken baseras på försäljningen av 4 706 fritidshus mellan januari 2022 och december 2022. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.