Det visar en ny studie från Statista som genomförts på uppdrag av den ledande oberoende identitetsleverantören Okta. Undersökningen, som tillfrågat över 500 europeiska företagsledare om hybridarbete, visar att produktivitet, förväntningar och välmående är en av de främsta anledningarna till distansarbete men att teknik- och säkerhet fortsatt är en utmaning.

Sex av tio (63 %) svenska företag uppger att anställda som arbetar på distans är mer produktiva än på kontoret. Endast 2 % säger att de tycker att anställda är mindre produktiva på distans. Däremot säger 1 av 4 att de kommer se över och utvärdera distansarbete under de kommande 12 månaderna. Medarbetarnas produktivitet (35 %) och förväntningar (35 %) är svenska företags främsta drivkraft för en hybridarbetsmodell. Tätt följt av kostnadsbesparingar (32,5 %) och medarbetares välbefinnande (28,8 %).

Hybridarbete har blivit den dominerande normen där över fyra av tio (43%) företag i Europa förväntar sig att deras anställda ska vara på plats fysiskt, men att de också har möjlighet att arbeta på distans. Det är endast tio procent av europeiska företagsledare tillåter obegränsat distansarbete. I Sverige uppger 40 % av företagen att de har fasta dagar och tider där anställda ska arbeta från kontoret och där hela 62 % av företagen tillåter distansarbete upp till hela tre dagar i veckan.

– Allt fler anställda i Sverige vill arbeta på det sätt som fungerar bäst för dem, vilket har övertygat fler företag att hybrid är det nya normala. Där produktivitet och en förväntan från anställda är den starkaste drivkraften för ett fortsatt distansarbetet. Men med en fortsatt osäker marknad och ett växande cyberhot behöver fler organisationer säkerställa att de kan hanterar risk utan att det hämmar innovationskraften. Det behövs effektiva lösningar som gör att de kan anpassa sig samtidigt som de ökar motståndskraften, säger Mattias Bolander, Nordenchef på Okta.

Utmaningar med hybridarbete

En tredjedel (32 %) av företagen i Europa uppger att cybersäkerhet är deras största utmaning när det gäller distansarbete. I Sverige är det 1 av 4 företag (25 %) som säger att cybersäkerhet är en av deras största utmaningar.

Nästan hälften (42,5 %) av svenska företag använder fortfarande lösenord för att säkra arbete på distans. Andra extra säkerhetsåtgärder som används inkluderar säkerhetsfrågor (42,5 %), säkerhetsnycklar (37,5 %), hårdvara (35 %) medan åtgärder som push-autentisering (25 %) och biometri (26,5 %) är mindre populära.

Men nästan 7 av 10 svenska företag (67,5 %) möjliggör åtkomst till applikationer via Single Sign On (SSO), vilket eliminerar behovet av flera lösenord och säkrar data. Det är fler än  andra europeiska länder (54 %). Fyra femtedelar (83,8 %) anser samtidigt att det är lätt för anställda att få åtkomst till viktiga applikationer och resurser på distans.

 – Säkerhet kommer att fortsatt att vara en högsta prioritet för företag, men många förlitar sig fortfarande på lösenord. Med anställda som arbetar både från kontor och på distans, behöver fler organisationer se till att anställda ges säker åtkomst till företagets resurser. Inloggningslösningar centrerade kring identitet kan framtidssäkra skalbara och säkra hybridarbetsplatser. Med rätt identitetslösning kan organisationer ge anställda sömlös åtkomst både inom och utanför det traditionella kontoret, fortsätter Mattias Bolander.

Framtida företagsinvesteringar kopplat till hybridarbete

Med cybersäkerhet som en prioriterad utmaning planerar hela 9 av 10 svenska företag att öka investeringarna inom cybersäkerhet. Närhetsbias har seglat upp på agendan, där över hälften (55 %) säger att deras organisation investerar i att förebygga närhetsbias, vilket är en tendens att gynna dem som arbetar på plats jämfört med dem som arbetar på distans. I Sverige är det nästan tre fjärdedelar (73 %) av företagen som aktivt investerar för att förebygga närhetsbias.

Andra planerade investeringsområden för svenska företag inkluderar:

–   Videokonferenser (92,5 %)

–   Produktivitet och samarbete (71,3 %)

–   Anställdas välbefinnande (73,8 %)

–   Medarbetarnas engagemang (65 %)