Investmentbolaget byWiT, som specialiserar sig på operationella investeringar i digitala tillväxtbolag, välkomnar Annie Lööf som ny medlem i styrelsen. Med sin omfattande politiska erfarenhet av att driva viktiga näringslivsfrågor och sitt starka engagemang inom entreprenörskap, företagsbyggande och impactbolag kommer hon att spela en viktig roll i byWiTs styrelse.

”Digitalisering är en avgörande faktor för företags tillväxt, skalning och positiv påverkan på bred front. byWiT har en tydlig inriktning på digitala utmanare inom olika branscher, och jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter inom entreprenörskap och hållbar tillväxt”, säger Annie Lööf, blivande styrelsemedlem i byWiT.

Investmentbolaget byWiT grundades 2020 med ambitionen att vara den bästa ägaren för digitala tillväxtbolag och har hittills investerat i tio företag. Genom att fokusera på att stödja sina portföljbolag i deras operativa arbete, inklusive strategi, tillväxthacking, Go-To-Market-planer och ledarskap, har byWiT etablerat sig som en betydelsefull investerare på kort tid. Nu ansluter sig Annie Lööf till byWiTs styrelse som en del av arbetet med att vidareutveckla styrelsen med nya kompetenser för att stödja företagets framtida planer.

Samtidigt tar Monica Bergvall, Head of Direct Investment på Coeli, plats i styrelsen. Monica har en gedigen erfarenhet inom Private Equity-industrin både i Sverige och London. Under sin tid i London arbetade hon för ledande Private Equity-företag som Duke Street och Sovereign Capital, där hon bland annat hade ansvar för deras respektive Healthcare-team. De senaste åren har hon varit baserad i Stockholm och arbetat för Procuritas Capital och Ratos.

”Annie Lööfs gedigna erfarenhet och kunskap inom näringslivsfrågor, kombinerat med hennes kommunikativa ledarskap och breda nätverk, samt Monica Bergvalls långvariga erfarenhet av investeringar både i Sverige och internationellt, kommer att vara värdefulla tillskott till byWiTs styrelse. Detta är också ett steg i riktning mot att bygga en börsfärdig styrelse inför vår ambition att noteras på börsen år 2026”, säger Ulf Söderström, VD och medgrundare av byWiT.

Den nya styrelsen kommer att bestå av styrelseordförande Thomas Karlsson och styrelsemedlemmen Johan Gorecki, båda partners och medgrundare av byWiT, samt styrelsemedlemmarna Annie Lööf, Monica Bergvall och Ulrika Hasselgren. Formellt kommer Annie Lööf och Monica Bergvall att väljas in i styrelsen vid bolagsstämman den 30 juni 2023.