Trots en utmanande ekonomisk situation lyckades Bosch öka sin försäljning och sitt resultat under 2022. Enligt preliminära siffror genererade koncernen en total försäljning på 88,4 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning på cirka 12 procent jämfört med föregående år. EBIT nådde 3,7 miljarder euro med en rörelsemarginal som förväntas bli cirka 4 procent.

Dr. Stefan Hartung, koncernchef för Robert Bosch GmbH, säger att det utmanande affärsåret 2022 visade att Bosch är ett krissäkert bolag med en stor innovativ kraft. Bosch ser förändringarna inom marknaden för anslutning, automatisering och elektrifiering, tillsammans med ökad betydelse av hållbarhet, som tillväxtmotorer. Efterfrågan från tillväxtregioner som ASEAN-länderna öppnar upp för ytterligare tillväxt.

Global handel: samarbete avgörande för välstånd och klimatåtgärder
För Bosch fungerar förändringarna inom marknaden för anslutning, automatisering och elektrifiering, tillsammans med den växande betydelsen av hållbarhet, som tillväxtmotorer. Efterfrågan i tillväxtregioner som ASEAN-länderna öppnar upp för ytterligare tillväxt. Mot denna bakgrund anser Hartung att bolaget är väl positionerat med hänsyn till den ekonomiska och energipolitiska situationen. Den energibrist som driver inflationen kan dock påverka konsumtionen och den monetära stabiliteten negativt på lång sikt. Han välkomnade centralbankens införande av en restriktiv penningpolitik, men varnade för bildandet av globala ekonomiska block.  

– En fragmentering av ekonomiska system hotar den innovativa kraften och välstånd för alla, säger Hartung. Det viktigaste är att klimatåtgärderna sker i ett internationellt samarbete.

Hållbarhet lockar utbildad arbetskraft
Bosch gjorde framsteg med sin hållbarhets- och klimatstrategi under 2022 och ökade andelen förnybar el från 89 till 94 procent. Engagemanget för hållbarhet har gjort företaget till en mer attraktiv arbetsgivare, särskilt i Indien där kvalificerad arbetskraft är en bristvara.

– Bosch kommer snart att ha anställt mer än 50 000 personer inom mjukvaruutveckling, säger Filiz Albrecht, CHRO för Robert Bosch GmbH.

Affärsområdet Mobility Solutions uppvisar högsta försäljningstillväxt
Trots brist på halvledare och en svag ekonomi kunde samtliga affärsområden öka sin försäljning. Med 52,6 miljarder visade Mobility Solutions återigen årets högsta försäljning. 

– Den goda nyheten är att vår försäljning därmed växte snabbare än bilproduktionen, säger Dr. Markus Forschner, CFO för Robert Bosch GmbH.

Affärsområdet Industrial Technology uppnådde en försäljningsökning på 14 procent, till 6,9 miljarder euro. Affärsområdet för Consumer Goods ökade försäljningen något trots minskad vilja hos konsumenter att köpa hushållsapparater och elverktyg. Här ökade försäljningen med 2 procent till 21,5 miljarder euro. Inom affärsområdet Energy and Building Technology återspeglade tillväxten å andra sidan den oförminskade höga efterfrågan på energieffektiv hem- och byggnadsteknik. Forschner rapporterade att försäljningen ökade till 7 miljarder euro.

Personalutveckling: 18 000 fler medarbetare
2022 arbetade cirka 420 300 personer i Bosch-koncernen, vilket är cirka 18 400 fler än föregående år. Antalet anställda i Tyskland ökade med 2 600 till 133 400.

– Nästan hälften av tillväxten bland medarbetare skedde inom forskning och utveckling, säger Forschner.

Läs mer om Boschs stora aktieköp i svenska Husqvarna.