Det nya avtalet har ett direkt ordervärde för ZignSec om minst 1,7 Mkr och affären är en vidareutveckling av en gemensamt framtagen tjänst för den tyska marknaden, där ZignSec levererar världsledande elektronisk kundkännedom (e-KYC) för privatpersoner och företag. Det framgår av ett pressmeddelande.

ZignSec och SCHUFA har tidigare lanserat en gemensamt utvecklad e-KYC-tjänst baserad på ZignSecs e-ID-plattform. Tjänsten aggregerar olika e-KYC-metoder och erbjuds till exempelvis finansiella institutioner och e-handelsföretag på den tyska marknaden. Tjänsten inkluderar e-KYCmetoder såsom tillgång till bankkonton, e-ID, kvalificerad elektronisk signatur, betalningar, autentisering, kreditbetyg, bedrägeriförebyggande metoder samt regelefterlevnadskontroller.

Det utökade partnerskapet mellan ZignSec och SCHUFA når en ny milstolpe i och med denna affär och den tekniska infrastrukturen för en bred marknadsanvändning är nu på plats.

SCHUFA, som är Tysklands ledande kreditbyrå, tillhandahåller tillförlitlig information för företag och privatkunder, med kreditvärdering av 67,9 miljoner personer och 6 miljoner företag.

Ordervärdet för ZignSec är minst 1,7 Mkr för fyra månaders arbete och bedöms därefter att ha potential till ett betydande ordervärde under 2021, då ZignSec tar del av rörliga intäkter som genereras från samtliga kunder som ansluter sig till tjänsten.

Kommentar från Timm Schneider, VD för ZignSec: ”Jag är mycket stolt över att SCHUFA är så pass nöjda med vårt partnerskap att de har valt att utöka vårt samarbete med denna nya order. Det har inte bara ett stort initialt ordervärde utan kommer också att generera betydande intäkter för oss under lång tid framöver.”

ZignSec är en av Finanstids utvalda Veckans Aktie och det var ett nöje att se att aktien ökade med över 20 % på meddelandet.