Front Ventures AB (publ) ” Front Ventures” portföljbolag Conax Group AB genomför just nu en pre IPO emission där bolaget tar in 15 miljoner för att möjliggöra nästa fas i produktutvecklingen. Emissionen är nu tecknad till 70 % och de units för ca 3,3 miljoner sek som var reserverade för aktieägare i Front Ventures har fulltecknats. Därav släpper Conax ytterligare units värda 350 000 sek reserverade åt Front Ventures aktieägare.

Conax Group är ett fintechbolag som utvecklar högteknologiska programvaror och applikationer baserade på blockchainteknik. En del i bolagets strategi är att notera Conax på lämplig marknadsplats under 2021 och därav genomförs nu en pre IPO emission om 15 miljoner, där 70 % av emissionsbeloppet är tecknat. Front Ventures aktieägare har haft förtur på units värda totalt 3 375 000 sek, en pott som nu är fulltecknad.

Därav har Conax, i samråd med största ägaren Julo AS, beslutat att reservera ytterligare units värda 350 000 sek åt Front Ventures aktieägare. Samtliga aktieägare i Front Ventures som hittills tecknat sig för emissionen i Conax Group, kommer att få tilldelning av det antal aktier de tecknat sig för. Då teckningen är fulltecknad men ej övertecknad, har bolaget beslutat att ej tillämpa någon avstämning mot faktiskt innehav av aktier/optioner i Front Ventures. För de återstående 350.000 sek tilldelas aktierna i den ordning som teckningsanmälningar kommer in”. ”Intresset att delta i emissionen har varit stort och de units som var reserverade åt Front Ventures aktieägare gick snabbt åt. Efter dialog med bolagets största ägare lyckades vi få loss ytterligare 10 % av ursprungliga beloppet åt våra aktieägare och på dessa units gäller först till kvarn” säger Johan Lund, VD Front Ventures. Conax emission pågår fram till den 30 december 2020.

Klicka här för att delta i emissionen (även utan förtur som ägare i Front Ventures) och läsa mer om bolaget. >>