Veckans TA – v17 2022-04-25

I detta avsnitt tittar vi närmare på den tekniska bilden för S&P 500, Embracer och slutligen Boliden. Det är fortsatt oroligt geopolitiskt läge i Europa samtidigt som Riksbanker börjar hinta om tidigare och större räntehöjning än vad man tidigare hade prognostiserat. Detta har resulterat i förhöjd marknadsrisk och vi kan se att marknaden generellt är orolig om vi tittar på VIX som spikade upp under den föregående veckan, i fredags var indexet upp närmare 25 %.

S&P 500
YTD:-10,94 %
Time Frame: Weekly

S&P 500, Weekly

S&P 500, ett världsledande index har befunnit sig i en tydligt uppåtgående trend sedan coronakraschen. Dock har den positiva bilden förändrats drastiskt under Q1 2022, i grafen kan vi se hur SPX bröt söderut ur den positiva trendkanalen inledningsvis under året. Sedan genomfördes ett återtest som gav en motreaktion och indexet fortsatte sedan nedåt tills stöd hittades vid intervallet 4170 – 4300. Ljusstakarnas utseende avslöjar att denna zon utgörs av en hög efterfrågan, långa svansar på nedsidan samt en Bullish Engulfing som ledde till en impulsrörelse på uppsidan. Impulsen dog snabbt ut efter att stött på den horisontella motståndsnivån kring 4600, en kraftig motreaktion skedde och sedan dess har S&P trendat ned under tre veckors tid.

S&P handlas på väldigt kritiska nivåer och jag personligen ser en hel del varningstecken rent tekniskt. Först och främst kan vi se att en huvudskuldra-formation har formats med en negativt lutande nacklinje. Detta får mig att tro att toppbygget är över för denna gång. Dock är prisformationen inte bekräftad tills nacklinjen tas ut. Det är av extra vikt att köparna kommer tillbaka vid denna ”efterfrågezon” för att någon form av optimism skall kunna driva marknaden upp eller åtminstone i sidledes.

En ytterligare varningsflagga skapades under fredagens handel, S&P öppnade starkt men handlades ned under dagen och stängde till slut nära dagslägsta. Under den föregående veckan utmanades MA 100 och primärtrenden underifrån och i grafen kan vi se hur en stor svans formades. En negativ reaktion skedde, något som talar för att det är säljarens marknad. I veckografen blir det tydligare och tydligare att en lägre topp har formats, det vore inte orimligt att en lägre botten skall printas under den kommande tiden då det är det naturlig handelsmönstret vid en nedåtgående trend. Vart den eventuella botten sätts är omöjligt att säga, men på nedsidan kan vi identifiera två horisontella stödnivåer vid 4070 samt 3700.

Embracer (EMBRAC B)
YTD: -30,93 %
Time Frame: Daily

Embracer, Daily

Embracer har likt många sektorkollegor befunnit sig i en nedåtgående trend som man inte längre kan kall kortsiktiga. Svensk tech har visat på relativ svaghet i drygt ett år som följd av räntefrågan som under senaste halvåret blivit mer och mer aktuell. Under tider där inflationen minskar samtidigt som tillväxt bromsar in så fallerar värderingen hos bolag som värderas på vinster som ligger längre fram i tiden.

Tekniskt sett kan vi se att Embracer först pendlade inom en fallande trend som tog form efter All time high-noteringen 2021. Sedan samlade aktiekursen kraft och ett utbrott över det fallande trendtaket blev ett faktum. Efter utbrottet formades en mindre stigande trendkanal och under denna period ökade optimismen. Motståndet vid den psykologiska nivån, 100 SEK testades av vid två tillfällen men säljarna visade sig vara starkare och en signifikant högre topp lyckades ta form. Efter detta moment kom en ny lägre lägsta att formas vid cirka 65 SEK.

Det som gör Embracer någorlunda intressant i dagsläget är en potential dubbelbotten. I grafen kan vi se att aktiekursen har gått ner drastiskt på senaste tiden, aktien har stängt negativt under de sex senaste handelsdagarna. Om köparna lyckas komma tillbaka med tillräcklig kraft kring 65 SEK så kan man börja argumentera för att en bottenformation har formats. Köpsignalen sker dock inte då utan det är när toppen mellan de två bottnarna tas ut, vilket i detta fall är kring 85 SEK.

Boliden (BOL)
YTD: 32,60 %
Time Frame: 4h

Boliden, 4h

Boliden har trendat starkt under året och är bland de bäst presterande aktierna på OMXS30 under 2022. Boliden gynnas huvudsakligen genom höjda priser på bas- och ädelmetaller, något som blivit ett direkt resultat av ett åtstramande utbud av vissa metaller som följd av Ryssland-Ukrainakrisen. Det är snart två månader sedan Ryssland genomförde invasionen och sedan dess har exempelvis nickel skjutit i höjden, men även ädelmetaller såsom guld och silver har gått starkt.

Jag tittade på Boliden för cirka en och en halv månad sedan och då hade aktien hunnit resa lite som följd av den osäkerhet som fortsatt råder på de finansiella marknaderna. Senast såg jag begränsad uppsida i Boliden, aktien har dock hållit emot bra och har rekylerat i tid i stället för i pris. Dock har en stigande kil formats och i fyratimmarsgrafen syns den väldigt tydligt. En prisformation med negativ underton och i fredags kan vi se hur kilens trendgolv brast. Rimligtvis kan vi förvänta oss ett återtest av nivån och därefter finns det enligt mig risk för ett fortsatt nedställ. Snabba uppgångar brukar sluta i rekyler, för att skapa sig en förståelse för hur rekylen kan komma att spela ut sig kan det vara bra att identifiera stödnivåer på nedsidan. Närmaste stödnivån på nedsidan är MA 50 som vid tidigare tillfällen har agerat som ett pålitligt stöd. Strax under MA 50 finns det horisontellt stöd vid 442 SEK, därefter hittar vi MA 100 på samma nivå som ett annat horisontellt stöd vid 408 SEK. Primärtrenden ligger en bra bit under fredagens stängningskurs och enligt mitt synsätt är det väldigt stretchat. Min poäng är inte att Boliden skall ner hela vägen dit men givet prisformationen som har formats på sistone så tror jag på ett scenario där Boliden inte visar på relativ styrka.

I momentumindikatorerna kan vi se att styrkan i uppgången har avtagit. RSI och MACD har signalerat tydliga negativa divergenser samtidigt som RSI har trendat ner hela vägen under 30-nivån vilket kan översättas till ett svagt momentum. MACD har letat sig ner under nollnivån efter att en signifikant topp printats i indikatorn. Senast printades även ett negativt medelvärdeskors.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.