Veckans TA – v31 2022-08-01

I detta avsnitt tittar vi närmare på den tekniska biten för storbolagsindexet OMXS30, Camurus och slutligen Investor.

OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: -16 %
Time Frame: 4h

OMXS30, Daily

OMXS30 har piggnat till på sistone vilket är väldigt kul att se trots en fortsatt en relativt volatil börs. Storbolagsindexet har onekligen påvisat en styrka under den senaste tiden som jag känner att vi inte sett tidigare under denna svårnavigerade marknaden. Årets lägsta notering sattes den första juli på 1850, sedan dess har indexet avancerat upp cirka 8 procent under juli.

Jag har varit negativt inställd till den tekniska biten för OMXS30 under den senaste perioden, egentligen sedan mitten av Q1. Min negativ inställning grundar sig i det svaga handelsmönstret men även på grund av historiskt höga värderingar som på något sätt behövde komma tillbaka till någon form av normalisering. Samtidigt började Riksbanker världen över bli allt mer “Hawkish”. Vi har sett flera räntehöjningar i syfte att bekämpa den skenande inflationen och vissa banker har under våren/sommaren talat om en eventuell recession. Många har dock varit oense i frågan, exempelvis gick Joe Biden ut i torsdags och sade att USA inte befinner sig i en recession trots att landets ekonomi krympt konsekvent under de två senaste kvartalen.

Om vi tittar i kursdiagrammet för OMXS30 (4h) så kan vi identifiera en stigande trendkanal som formades i slutet av juni. Trendtaket och golvet har hittills respekterats, dock kan vi se tendenser till att ökad styrka då indexet handlas mer runt omkring området där trendkanalens tak befinner sig. Om OMXS30 lyckas bryta sig upp norrut samtidigt som taket av den fallande kilen tas ut så tycker jag det ser väldigt positivt ut. Detta skulle potentiellt innebära att nästa motståndsnivå (2040) på uppsidan skall utmanas inom kort. Om det däremot sker en motreaktion här uppe vid trendtaket, exempelvis om det börjar printas långa svansar på 1h och 4h candlesticks så tror jag vi kommer se en snabbare rekyl på nedsidan. Om OMXS30 inte lyckas bryta norrut så tror jag att stödnivån (1972) skall testas av och där får vi mer information kring den framtida handeln beroende på om köparna lyckas försvara nivån eller inte. Om indexet bryter under 1972 så tror jag trendkanalens golv skall testas av vilket skulle kunna ske någonstans kring 1940.

Camurus (CAMX)
YTD: 52,79 %
Time Frame: Daily

Camurus, Daily

Camurus har överpresterat Stockholmsbörsen i år med sina drygt 53 procent i avkastning YTD. Aktiekursen har huvudsakligen befunnit sig i en stigande trend under 2022 och har dessutom tagit ut ett fallande trendtak som agerat starkt motstånd tre gånger sedan innan. Camurus noterade årets lägsta notering i slutet av januari och har sedan dess stigit mer än 90 procent. Aktien kort- och långsiktiga trend bekräftas av samtliga glidande medelvärden som alla för övrigt påvisar en positiv lutning. I mina ögon är detta något som talar för vidare uppgång, dock kan vi se att det kanske är lite väl stretchat ur ett kortare perspektiv. Med det sagt finns det risk för att Camurus skall handlas mot trendkanalens golv. I RSI kan vi notera att indikatorn faller tillbaka under 70-strecket från tidigare extrema nivåer, utöver denna signal kan vi även notera att det har formats ett negativt medelvärdeskors en bra bit över nollnivån i MACD. Dessa signaler har genererats tidigare under denna uppgång och har alltid resulterat i en mindre rekyl nedåt. Första gången det skedde rekylerade aktiekursen med drygt 14 procent och andra gången med närmare 15 procent.

Om handelsmönstret skall efterlikna det historiska kan man alltså förvänta sig en rekyl nedåt, dock med ett fortsatt positiv inställning. Om aktiekursen så småningom skulle börja röra sig ner mor trendgolvet så kan det skapas fina köplägen med en betydligt R/R jämfört med dagens prisnivåer. Under de två senaste veckorna kan vi se att aktiekursen har haft svårighter att bryta sig igenom en tidigare motpol (230 SEK), detta har resulterat i en rörelse i sidled vilket har bromsat upp uppgången och dennes momentum. För mig är detta ett första tecken på att nästa rörelse ska ske söderut. Det blir intressant att se hur aktiekursen rör sig framgent, om motståndsnivån tas ut så skall förmodligen tidigare ATH-nivå testas av.

Investor (INVE B)
YTD: -17,10 %
Time Frame: 4h

Investor, 4h

Vi tittade på den tekniska biten för Investor tidigare under juli. Då nämnde jag att aktien hade börjat piggna till och att momentumet hade börjat tillta. Fram tills idag har aktiekursen rört sig uppåt i ett stabilt tempo tillsammans med övriga börsen. Jag avslutade den tidigare analysen med att nämna att 187 SEK är en viktig nivå och beroende på hur aktiekursen reagerar kring denna prisnivå kan ge tydliga indikationer på hur aktien kommer att handlas framgent. 

På sistone kan vi utläsa högre bottnar följt av högre toppar i ett kortare perspektiv. 187 SEK är en viktig nivå eftersom att om den tas ut så skapas en högre toppen i ett ännu längre perspektiv, något som förmodligen skulle göra flera marknadsaktörers inställning till aktien mer positiv. Det är dock värt att observera att aktien fortsatt handlas inom ramen för en fallande trend i ett längre perspektiv. Just nu befinner sig aktiekursen en bra bit upp i trendkanalen och det är inte orimligt att taket testas i ett scenario där 187 SEK tas ut, R/R är enligt mig inte jätte attraktiv här uppe. Dock skulle det kunna bli intressant om trendtaket tas ut, något som skulle locka in fler momentuminvesterare.

Längre upp har vi även ett större motståndsområde (211 SEK), från dagens nivåer är det cirka tolv procent upp dit och är förmodligen en prisnivå som inte kommer vara i spel på ett tag, självklart inget man kan säga med självklarhet men jag tror mer på en rörelse i sidled eller söderut under den kommande tiden. 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.