ZignSec har genom sitt dotterbolag Web Shield tecknat ett partnerskapsavtal med Mastercards dotterbolag Ethoca. Detta partnerskap gör det möjligt för Web Shield att erbjuda sin plattform för hantering av återbetalningskrav till förvärvande banker och gör företaget till en officiell Mastercard Collaboration Service Provider.

Det är för tidigt att uttala sig om det potentiella ekonomiska utfallet för ZignSec, men den potentiella volymen är flera gånger ZignSecs intäkter idag. Det faktum att ZignSec som koncern är väl positionerat för att fånga en del av denna marknad, betyder att det finns en potential att detta blir en betydelsefull del av ZignSecs intäkter under 2023.

Denna utveckling föregår de stora förändringar av Mastercards tvistlösningsprocess för återbetalningar som kommer att införas inom kort. De nya reglerna kräver att förvärvande banker tar emot samarbetsförfrågningar exklusivt via Mastercom eller Ethoca, vilket i sin tur kräver ombyggnad och uppdatering av interna processer och programvara.

Web Shields plattform för hantering av återbetalningskrav erbjuder en enkel och kostnadsfri lösning på denna utmaning genom att koppla inköpare och deras handlare direkt till Mastercom- och Ethoca-data, utan behov av något utvecklingsarbete. Förvärvande banker kan använda SaaS-plattformen som en fristående lösning eller länka den direkt till sitt system för ytterligare automatisering, som automatiska återbetalningar.

Med detta steg ämnar ZignSec att stärka sin närvaro på den växande marknaden för förvärvande banker. Enbart Europas 45 främsta förvärvande banker hanterade 29,75 miljarder webbaserade transaktioner 2021, en ökning med 33 % enligt en Nielson-rapport. Återbetalningarna växer tillsammans med antalet transaktioner. En rapport från Ethoca och PYMNTS visade att e-handeln rapporterade en genomsnittlig ökning på 7,5 % i återbetalningar jämfört med 2019. Dessutom ökade återbetalningarna för 17 % av handlarna med mer än 25 %, och cirka 9 % såg att volymen ökade med mer än 50 %.

Det finns ett påtagligt behov av lösningar som effektiviserar tvistlösningsprocessen, både för handlare och deras förvärvande banker.

“Detta är en möjlighet att tillföra värde till vår befintliga kundbas av förvärvande banker samtidigt som vi stärker marknadspositionen för hela koncernen med en produkt som lovar att växa tillsammans med e-handelstransaktioner”, säger Alex Noton, VD för ZignSec. “Vi har skapat en produktiv relation med Ethoca och Mastercard genom åren och ser fram emot att ta detta partnerskap till nästa nivå.”