Veckans TA – v28 2022-07-11

I detta avsnitt tittar vi närmare på tre aktier som just handlas inom ramen för en fallande trend på lite kortare sikt. Först tittar på på Volvo Car, sedan på Husqvarna och slutligen investmentbolaget Investor. De två sistnämnda bolagen publicerar kvartalsrapporter under veckan för det gångna kvartalet. 

Volvo Car (VOLCAR B)
YTD: -0,45 %
Time Frame: 4h

Volvo Car, 4h

Volvo Car har rekylerat inom ramen för en fallande trend. Under 5e juli sattes en ny lägre  notering (66 SEK) och sedan dess har aktiekursen stigit kraftigt för att under fredagens handel sätta en ny lägre topp kring 80 SEK. Uppgången under veckan innebar en rörelse på drygt 20 procent som mest. Under Fredagens eftermiddag vände dock aktiekursen ned och vi kan nu tydligt rita ut en fallande trendkanal och min syn på kort sikt är att aktiekursen skall komma ner i den rådande trendkanalen. Denna vy bygger på att aktiekursen befinner sig nära trendtaket samtidigt som RSI fallit under 70-nivån vilket indikerar fallande momentum för tillfället. Utöver detta kan vi även se att VRVP (Volymhyllan) talar för att nästa stora stöd på nedsidan befinner sig kring gapet som formades under föregående veckan. Detta talar för att gapet ska täppas till, gapet sträcker sig från från cirka 71-70 SEK. Om denna nivå eventuellt nås kommer R/R på uppsidan stärkas, dock skall aktien handlas hela vägen ned till trendgolvet om den skall fortsätta det senaste handelsmönstret.

Vi kan även se hur MACD börjar toppa ut kring nollnivån, om ett negativt medelvärdeskors formas kring nollstrecket så genereras en ytterligare indikation att momentumet börjar avta. Givet att aktiekursen befinner sig i den övre delen av den negativt lutande trendkanalen samtidigt som momentumindikatorerna börjar tappa form så tror jag det finns risk för en rekyl på nedsidan, något som sker naturligt efter ett snabbt rally på uppsidan.

Husqvarna (HUSQ_B)
YTD: -43,68 %
Time Frame: Daily

Husqvarna, Daily

Husqvarna publicerar kvartalsrapport under veckan (15 juli), marknaden känner till att Husqvarnas resultat och omsättning har påverkats negativt av rådande komponentbrist under det andra kvartalet. Denna information kommunicerades under juni i samband med en vinstvarning. Om vi skiftar fokus till den tekniska biten så ser den enligt mig inte ut att locka så mycket. Under 2020 – 2021 befann sig aktiekursen i en stabilt stigande trendkanal, till slut bröt aktiekursen söderut och sedan dess har lägre toppar följts av djupare bottnar, samtidigt som aktien befinner sig under de längre glidande medelvärdena. 

I det valda tidsintervallet kan vi även se att aktien har brutit sig under Point-of-Control nivån vilket fick marknaden att handla ner aktien till ny nivåer som vi inte sett sedan juni 2020. Dock kan vi se att köparna stod redo kring 73,50, sedan denna nivå är aktiekursen upp strax över 11 procent (fredagens stäningskurs). Aktiekursen har börjat närma sig MA 50 som tidigare under nedgången har agerat motståndsnivå, det kan därför vara intressant att se hur aktiekursen inom kort agerar kring dessa nivåer. Enligt handelsmönstret skall en ny lägre botten sättas, å andra sidan är mycket negativt förmodligen redan inprisat. Något som talar för det är att vinstvarningen som publicerades den 20e juni visade sig vara börjar på det lilla rally som marknaden har skådat under de senaste veckorna. Jag tror man skall fortsätta räkna med hög volatilitet eftersom att marknaden skall försöka prisa in alla information som tillkommer i samband med offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet. Exempelvis kan det vara intressant att se hur de kommer guidea framgent, extra intressant på grund av den nya covidvågen som börjat svepa över Europa på sistone. 

Investor (INVE B)
YTD: -20,97 %
Time Frame: Daily

Investor, Daily

Investor har en teknisk bild som påminner mycket om de två aktierna som presenterats ovan. Återigen kan en fallande trendkanal åskådliggöras, en sådan som formats efter att aktien handlats i en stigande trendkanal under större delen av perioden 2020-2021. Det har förmodligen ackumulerats stora vinster och när det blir blåsigt på börsen finns det risk att många aktieägare som varit med på en fin resa väljer att ta hem lite vinst. Detta är något som bidrar till ökad pessimism och kortsiktiga marknadsaktörer kan börja agera på kortsidan med attraktivare Risk-Reward. En grundläggande idé är att det nästan alltid är enklare att handla i trendens riktning, nu befinner sig Investor i en fallande trend och så länge handelsmönstret inte ändras kommer det finnas ett incitament att gå kort.

Å andra sidan kan vi se att aktiekursen vaknat till liv lite under de senaste veckorna. Årets lägsta notering sattes kring 163 SEK och sedan dess är aktiekursen upp lite mer än 11 procent. Den senaste rörelsen på uppsidan innebär att det tidigare motståndet vid 175 SEK har tagits ut och därmed är tolkningen att denna nivå skall agera som ett stöd härifrån och framåt tills aktiekursen handlas under nivån igen. Dessutom har aktiekursen även tagit sig över de kortsiktiga glidande medelvärdena (MA 20 och 50). Möjligtvis skall aktiekursen stiga upp till trendens tak, på uppsidan finns dock ett större horisontellt motstånd som varit i spel tidigare under året. 187 SEK är nästa motståndsnivå på ovansidan, om nivån tas ut tror jag det finns ökad chans för att aktiekursen skall handlas upp till taket av trendkanalen. Om säljarna däremot står starka kring dessa nivåer så tror jag en ny lägre notering blir mer aktuell. Momentumindikatorerna har vaknat till liv och RSI noterar värden som vi senaste såg i mars tidigare i år. MACD har även stigit kraftigt och ser ut att utmana nollnivån inom kort. Sammanfattningsvis så är det intressant att se hur aktien agerar i ett scenario där 187 SEK utmanas. Jag tror att den reaktionen kommer att ge en bra guide för hur aktien skall handlas i det kortare perspektivet. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.