Orrön Energy Holding AB1, ett helägt dotterbolag till Orrön Energy AB lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Slitevind AB  att förvärva samtliga aktier i Slitevind för 125 kronor kontant per aktie . Erbjudandet är enhälligt rekommenderat av styrelsen i Slitevind och aktieägare som kontrollerar 49,5 procent av samtliga aktier har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Aktierna i Slitevind är noterade på Nasdaq First North Growth Market. En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 16.00 i dag den 1 augusti 2022 för att presentera Erbjudandet och en översikt av det nya bolaget.

Sammanfattning av Erbjudandet

 • Kontant vederlag om 125 kronor per aktie i Slitevind
 • Erbjudandet motsvarar en premie om 30,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Slitevinds aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 29 juli 2022 om 96,2 kronor
 • Slitevinds styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Erbjudandet
 • Större aktieägare som sammanlagt kontrollerar 49,5 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind har åtagit sig att acceptera Erbjudandet
 • Aktieägare som sammanlagt kontrollerar cirka 10,3 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind har bekräftat att de avser att acceptera Erbjudandet
 • Styrelseledamöterna i Slitevind som har rekommenderat aktieägarna att acceptera Erbjudandet kontrollerar sammanlagt cirka 6,7 procent av samtliga aktier och röster i Slitevind
 • Accepter från aktieägare som innehar mer än 90 procent av samtliga aktier i Slitevind krävs för fullföljandet av Erbjudandet, vars acceptfrist börjar den 2 augusti 2022 och slutar den 23 augusti 2022
 • Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor och kommer att finansieras med befintliga kontanta medel och en kreditfacilitet som Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har åtagit sig att tillhandahålla

Höjdpunkter

 • Levererar i enlighet med Bolagets strategi genom att stärka plattformen för tillväxt i Norden
 • Ökar Orrön Energys elproduktion till >1 TWh per år från slutet av 2023
 • Diversifierad producerande tillgångsbas med möjlighet till s.k. repowering och nya projekt
 • Sammanförandet av Slitevinds tillgångar och team med Orrön Energy skapar ytterligare finansiell styrka och en organisation med kapacitet för att genomföra förvärv och utnyttja möjligheter till organisk tillväxt
 • Orrön Energy fortsätter att vara fullt finansierat med ytterligare utrymme och skuldkapacitet för att fortsätta växa inom förnybar energi genom förvärv

Daniel Fitzgerald, VD för Orrön Energy, kommenterar:
”Det här är ett spännande första förvärv för Orrön Energy, som sammanför två bolag som har den kompetens, tillgångar och kapital som krävs för att accelerera investeringar i energiomställningen. Slitevind har ett mycket kompentent team och en portfölj med vindkraftstillgångar som tillför skala och diversifiering till Orrön Energys tillgångsbas. Slitevind har framgångsrikt konsoliderat tillgångar inom den svenska vindkraftsektorn under många år och bidrar med ett team som har kompetens och erfarenhet av att driva, utveckla och bygga vindkraft och andra förnybara tillgångar i Norden. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan bygga vidare på våra individuella styrkor och skapa ett bolag inom förnybar energi som kan dra nytta av möjligheter i energiomställningen och leverera på en förvärvs- och tillväxtdriven strategi för att skapa långsiktigt aktieägarvärde.”

Christina Bellander, styrelseordförande i Slitevind, kommenterar:
”Slitevind har bedrivit verksamhet i över tre decennier och har varit väldigt framgångsrikt med att bygga en stark, diversifierad portfölj av landbaserade vindkraftstillgångar i Sverige. Styrelsen för Slitevind rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet från Orrön Energy eftersom det utgör en attraktiv möjlighet att realisera en väsentlig premie i förhållande till marknadsvärdet.”

Jonas Dahlström, VD för Slitevind, kommenterar:
”Slitevind är en av pionjärerna inom den svenska vindkraftsindustrin, med över 30 års erfarenhet från förvärv, utveckling och drift av vindkraftsparker. Vi har haft en årlig produktionstillväxt om 25 procent de senaste fem åren vilket har levererat ett betydande aktieägarvärde. Styrelsen rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera detta erbjudande och jag anser att det är ett attraktivt bud för aktieägare sett till budpriset och premien i förhållande till marknadsvärdet.

Jag ser även mycket fram emot att bli en del av Orrön Energys team och möjligheten att accelerera vår tillväxtsresa genom denna transaktion, som skapar ett storskaligt bolag inom förnybar energi. Vi delar samma entreprenöriella tankesätt och transaktionen sammanför Slitevinds branschkunskap och operationella expertis med Orrön Energys finansiella styrka och bevisade förmåga att bygga framgångsrika bolag.”

Webbsänd presentation
En webbsänd presentation kommer att hållas klockan 16.00 i dag den 1 augusti 2022, där Orrön Energys verkställande direktör Daniel Fitzgerald, tillsammans med Slitevinds verkställande direktör Jonas Dahlström, kommer att presentera Erbjudandet och en översikt av det nya bolaget. Presentationen kommer att följas av en digital frågestund. Registrering för den webbsända presentationen sker via följande länk: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NhYb9g4MT4OP49mLbkOadw.

Bakgrund och motiv för Erbjudandet
Orrön Energy är ett oberoende bolag inom förnybar energi med en portfölj av högkvalitativa och kostnadseffektiva förnybara energitillgångar i Norden. Aktierna i Orrön Energy AB (publ) är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm (kortnamn ”ORRON”). Med kassaflödesgenererande tillgångar, ingen skuld och med en styrelse, ledning och den största aktieägaren som är överens om att växa verksamheten, är Orrön Energy i en unik position att utnyttja möjligheter inom energiomställningen och leverera på sin förvärvsdrivna strategi för att skapa ett bolag inom förnybar energi av stor skala.

Orrön Energy är imponerat över den takt som Slitevind har växt verksamheten genom förvärv av befintliga projekt (eng. brownfield projects). Vindkraftsportföljen genererar omkring 435 GWh, fördelat över attraktiva nordiska prisregioner, och är ett utmärkt tillskott till Orrön Energys egen portfölj av förnybara tillgångar.

Orrön Energy anser att förvärvet av Slitevind genererar skalfördelar och ytterligare finansiell robusthet för Orrön Energy, vilket kommer att generera kassaflöde från en diversifierad tillgångsbas med en förväntad kombinerad elproduktion om >1 TWh per år från slutet av 2023. Förvärvet kommer även att ge det nya bolaget en finansiell och organisatorisk kapacitet att utnyttja ytterligare tillväxtmöjligheter, genom förvärv av befintliga projekt, vidareutvecklingar, egenutvecklade projekt (eng. greenfield projects) och investeringar inom energiomställningen i allmänhet.

Orrön Energy har stort förtroende för Slitevinds ledning och anställda och anser att de är en viktig del av det nya bolagets framtida framgång och en del av syftet med att genomföra transaktionen. Orrön Energy har inte för avsikt att genomföra några väsentliga förändringar avseende Slitevinds anställda och ledning eller den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive sysselsättningen och de platser där Slitevind bedriver sin verksamhet, efter fullföljande av Erbjudandet.