Bostadspriserna föll på bred front i maj. Störst var nedgången i Stockholm där både bostadsrätter och villor tappade drygt 3 procent. Men det var inte rött överallt. I Göteborg fortsatte villapriserna uppåt. Det visar siffror från Valueguard.

HOXSWE, Valueguards prisindex som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden, sjönk 1,6 procent. Säsongsrensat var nedgången 1,2 procent. Bostadsrättspriserna sjönk 2,1 procent medan villapriserna tappade 1,3 procent. Rensat för säsongseffekter innebär det nedgång med 1,6 respektive 1,4 procent.

– Det är en väntad nedgång som kommer av att hushållen fått det tuffare men också att det skrivits mycket negativt i media. Tappet ska även ses i ljuset av att vi under två års tid haft osunt snabba prisökningar. Jag och många andra har ofta påpekat orimligheten i att priserna stigit mycket snabbare än hushållens inkomster. Nu får vi en liten priskorrigering och det tror jag marknaden bara mår gott av, säger Fredrik Kullman, vd Bjurfors Sverige.

Stockholm
I Stockholm var det rejält rött. Bostadsrättspriserna sjönk med 3,0 procent medan villapriserna minskade 3,2 procent.

– I Stockholm görs det fortfarande mycket affärer men temperaturen är lägre än vad vi vant oss med. Det kommer generellt sett färre på visningarna och spekulanterna tar längre tid på sig, vilket påverkar både säljtider och budpremie. Bostäder som säljs före visning och som sticker i väg 20-30 procent eller mer ser vi alltmer sällan och det är en stor skillnad mot hur det såg ut den här tiden förra året då allt gick åt som smör i solsken. Samtidigt tycker jag att man ska ha med sig att priserna fortfarande står högre i dag än vad de gjorde då. Det visar vilken stabilitet och motståndskraft bostadsmarknaden ändå har vid kriser. Tydligast nedgång märker vi av på de dyraste bostäderna. Det här bekräftas också av den prissegmentering vi på Bjurfors låtit Valueguard ta fram, säger Christina Henriksson, regionchef Bjurfors Stockholm.

Göteborg
I Göteborg sjönk bostadsrättspriserna med 1,9 procent medan villamarknaden gick emot trenden och steg 0,3 procent.

– I Göteborg har vi fortsatt en välfungerande bostadsmarknad. Vi ser en liten nedgång på mindre lägenheter i ytterområdena, men i de centrala delarna och framför allt på villamarknaden ser vi nästan inga förändringar. Att villamarknaden är stabilare beror mycket på att köparna har större marginaler och att villor generellt sett är mer unika än lägenheter. Om det kommer ut något som man gått och väntat på slår man till oavsett. Man avvaktar inte och hoppas på en sval budgivning, vilket en del kanske väljer att göra på en lägenhet, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg.

– Vilken marknad vi kommer ha i höst är svårt att säga med tanke på det ekonomiska läget och den oro många känner. Men som det är nu tror jag på hyfsat stabila priser, alternativt svagt sjunkande som därefter planar ut. Om man planerar att sälja sin bostad tycker jag dock inte att man ska vänta alltför länge. Det finns en risk att utbudet växer till sig under sommaren och det skulle kunna sätta press på priserna, säger Sven-Erik Kristensen, vd Bjurfors Göteborg.

Malmö
I Malmö sjönk priserna på bostadsrätter med 2,2 procent medan villapriserna tappade 1,4 procent.

– Vi har ett tydligt trendbrott på Malmös bostadsmarknad. Visningsbesökarna har blivit färre, budgivningarna har mattats och säljtiderna har blivit längre. Det här ser jag som naturligt givet alla de negativa omvärldsfaktorer som just nu skapar oro hos konsumenter. Den minskade efterfrågan gör att de höga prisnivåerna inte riktigt kan försvaras. Samtidigt vill jag understryka att det fortsatt görs bra med affärer och till höga slutpriser, så vi har fortfarande en fungerande bostadsmarknad. Men vi går helt klart mot en köparens marknad och ett klimat där kraven ökar i och med ett större utbud. Bäst går det för bostäder som har de rätta attributen och som ligger i trevliga lägen, säger Mattias Larsson, vd Bjurfors Skåne.

Halvmånadsstatistik för juni
Valueguards halvmånadsindex, som redovisas för bostadsrätter i Stockholm och Göteborg, visar på sjunkande priser. Halvvägs in i juni går priserna ned med 3,3 procent i Stockholm och med 3,9 procent i Göteborg, jämfört med hela maj.