Baltisk skog är jämförbar med svensk skog men kan förvärvas till ett betydligt lägre pris. Detta tar Skogsfond Baltikum fasta på. Fonden siktar nu på att ta in 200 miljoner kronor för att kunna fortsätta investera i högavkastande skogsfastigheter.

Den alternativa investeringsfonden Skogsfond Baltikum har redan förvärvat 7 700 hektar skogsmark i Lettland och Litauen. Den pågående kapitalanskaffningen ska möjliggöra en fördubbling av innehavet.

– Ju större skogsportföljen blir, desto högre värde per hektar förväntas den uppnå. Om nyemissionen fulltecknas innebär det att vi kan nå vårt arealmål om 15 000 hektar, berättar Carl Olén, vd på Skogsfond Baltikum.

Baltiska skogar ger god chans till avkastning
Att det erfarna teamet bakom fonden riktat in sig på Baltikum trots att skog finns även på hemmaplan är ett strategiskt val.

– Priset för produktionsskog är 50–80 procent lägre i Baltikum jämfört med södra Sverige, samtidigt som tillväxten är minst lika bra. I Litauen kan vi få över det dubbla per avverkad kubikmeter jämfört med förvärvspriset, säger Carl Olén och fortsätter:

– Generellt är det även en lägre risk för skadedjur samt brand- och stormskador i Baltikum, och våra erfarna skogsförvaltningsteam på plats ser till att skogen sköts på ett ändamålsenligt sätt.

Planen är att öka skogsproduktionen genom plantering och därmed förena investerarnytta med klimatnytta. Ökad tillväxt innebär dubbel klimatnytta genom mer koldioxidinlagring i växande skog och ökad substitutionseffekt, vilken uppstår när skogsråvaran ersätter fossila material.

Nyfiken på Skogsfond Baltikum? Ta reda på mer här.

Skogsinvestering innebär riskspridning
För investeraren är inkludering av skog i portföljen ett effektivt sätt att nå diversifiering, menar Carl Olén.

– Det är nog många som under 2021 har gjort goda vinster på börsen och som nu behöver balansera om sin portfölj genom en trygg placering med lägre risk. En investering i Skogsfond Baltikum innebär exponering mot en inflationsskyddad realtillgång som förenar god tillväxt och lågt pris, säger Carl Olén.

Fonden har som mål att uppnå en genomsnittlig årlig avkastning om 7–9 procent fram till placeringshorisonten år 2026. Då är planen att sälja av innehavet och dela ut vinsterna till investerarna. Rätt köpare kommer inte att bli svår att hitta, spår Carl Olén.

– Bolagen SCA, Södra och IKEA säkerställer framtida försörjning av skogsråvara genom förvärv av stora konsoliderade skogsportföljer i Baltikum, där priset historiskt varit upp till 45 procent högre per hektar jämfört med enskilda skogsfastigheter. Vi förväntar oss att arealmålet om 15 000 hektar kommer att innebära en betydande portföljpremie vid den slutliga avyttringen, säger Carl Olén.

Nyemissionen i korthet 

Värdepapper:                     Skogsfond Baltikum A
Emissionsvolym:                Maximalt 202 MSEK
Teckna aktier:                    Till och med 20 januari
Teckningskurs:                   1010 SEK per A-aktie
NAV-kurs:                           1084 SEK per A-aktie
Skogsinnehav:                    7 713 hektar
Målareal:                            Minst 15 000 hektar
Avkastningsmål:                7-9 procent i genomsnitt per år

Läs mer om nyemissionen här