SBB har nyligen tecknat två nya hyresavtal med samhällshyresgäster i Lund och Simrishamn. I fastigheten Solrosen 9 i Simrishamn tecknar SBB ett tioårigt hyresavtal om 3 749 kvm med kommunen. Fastigheten kommer att användas av kommunens övergripande förvaltningsledning, individ- och familjeomsorg, stöd och utveckling, ledning LSS och Socialpsykiatrin. Lokalerna är nyrenoverade och har en modern och funktionell planlösning för att optimera samlokaliseringen av dessa verksamheter.

I fastigheten Landsdomaren 7 i Lund har befintlig hyresgäst BMSL (Bilingual Montessori School of Lund) utökat sin verksamhet till totalt 4 996 kvm och förlängt avtalet med tio år. Förskolan kommer att flytta in i sina nyrenoverade och energieffektiva lokaler innan skolstarten hösten 2023.

SBB är glada över att kunna hjälpa sina samhällshyresgäster med hyresgästanpassningar i deras fastigheter och på så sätt bidra till att hjälpa hela samhället. Jeanette Lindroth, Socialchef på Simrishamns kommun, uttalade sig om det viktiga i att ha en reception, ett trevligt väntrum och samtalsrum som är anpassade efter besök. Hon påpekade också att att få en mer sammanhållen socialtjänst där förvaltningen och förvaltningsledningen sitter samlad ger bättre förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete utifrån brukarens/klientens fokus.

”Vi är glada och stolta över att hjälpa våra samhällshyresgäster med hyresgästanpassningar i våra fastigheter för att ge dem möjlighet att i sin tur hjälpa hela samhället,” säger Ola Svensson, Regionchef Syd, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.