I våras klubbade riksdagen, under stora protester från fintech-världen, igenom ett lagförslag som innebär att e-handlare i Sverige inte får erbjuda kredit eller avbetalning som det första alternativet för kunder som nätshoppar. 
Syftet med lagen är att konsumentkrediterna har vuxit i snabbt takt och att regeringen vill skydda svenskarna från skuldsättning och överkonsumtion.

En begränsning av det fria valet
Att lagstifta om en sån här fråga är tämligen tandlöst enligt många. Främst är det parter som bygger stora delar av sin verksamhet på att erbjuda delbetalningsalternativ i kassan som drabbas hårdast. Ett av de innovativa fintech-bolag och numera bank som vilar på just delbetalningar är Klarna, som dessutom uppvisat kraftigt ökande ränteintäkter de senaste åren på grund av bland annat delbetalningar.
Tandlöst eftersom alternativet fortfarande finns kvar och många nationalekonomer pekar inte alls ut konsumtionskrediterna som boven i den höga skuldsättningsnivån utan istället bolånen.

Beror helt på hur man räknar skuldsättningen
Att de svenska lönerna inte har hängt med den i snart 30 år långa uppgången på fastighetsmarknaden är helt otvistigt och således har också skuldkvoten i förhållande till inkomster tagit helt oproportionerliga mått. Samtidigt mätt mot tillgångar som till största delen består av fastigheter så är inte situationen speciellt alarmerande utan lite av en halmgubbe som resulterat i amorteringskrav och svårigheter för förstagångsköparna att komma in på marknaden.

Sticker inte ut alls för konsumtionskrediter
Trots att Sverige är en stor arena för fintech och att många av dessa lösningar testas nationellt innan de rullas ut så är svenskarnas belåning för konsumtion ganska begränsad. Att byta plats på betalningsalternativen i en check-out, är kanske inte rätt medicin för att förändra ett beteende.

Tekniken i butikerna är en annan faktor
Kortläsarna ute i butikerna känner inte alltid av huruvida ett kort är ett kreditkort eller ett debitkort och därför kan en lagändring som begränsar konsumtionskrediter också bli en stor merkostnad både i form av tid för den enskilde kassapersonalen och i form av teknikutveckling.