EyeonID har tecknat avtal med en nordisk telekomoperatör avseende lansering i Danmark av EyeonID’s ID-monitoreringstjänst. Avtalet innefattar leverans av EyeonID’s tjänster för proaktiv ID-bevakning som kommer att ingå i ett övergripande ID-skyddserbjudande genom integration via kundens digitala affärsapplikationer. Det framgår av ett pressmeddelande. EyeonID ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie, läs hela analysen här. VD Patrik Ugander medverkade också i Finanstids podcast Framtidsbolagen och du kan lyssna på hela avsnittet via Spotify här.
Bakgrund
Parterna har under en längre tid haft löpande dialoger och arbetat fram en lösning och kommersiellt avtal för att stärka upp operatörens satsning kring ID-Skydd för den danska marknaden. Kunden har genomfört en omfattande kartläggning av marknadsförutsättningar kring vilken typ av leverantör och lösningar som kunderna ser störst värde i, där parterna har arbetat nära varandra utifrån att skapa såväl kund- som affärsvärde för bolagen framåt. Operatören har en väl etablerad verksamhet i den nordiska marknaden inom såväl den fasta som mobila telekomaffären.
Affärslösning
Affären bygger på att EyeonID levererar ett urval av sina ID-monitoreringsfunktioner för proaktiv ID-bevakning samt inkluderar tjänsten EyeonMarket. Detta kommer ske genom integration via API som kunden inkluderar i olika lösningar och digitalt gränssnitt. Affären innebär att kunden nu kan säkerställa ett erbjudande som täcker den proaktiva delen avseende assistans och försäkringsskydd för sina kunder med proaktiv ID-bevakning till en komplett ID-skyddsaffär under eget varumärke.
Påverkan på affären
Affären innebär att vi stärker vår roll som marknadsledande B2B leverantör av ID-skyddslösningar såväl i Danmark som inom telekomsektorn. Avtalet bygger engångsintäkter såväl som löpande licensintäkter som beräknas växa löpande efter lansering. Kommersiell lansering planeras att ske under Q4 2021 och där implementationsarbetet nu påbörjas mellan partnerna. Affären kommer dels inbringa uppstartsavgifter, dels löpande licens- och supportintäkter som initialt styrs av minimidebitering från lanseringsstart. Affärspåverkan bedöms ske med begränsad omfattning under Q4 men med fokus på 2022 och framåt. Avtalstiden är 2 år samt med automatisk förlängning ett år i taget med 6 månaders uppsägningstid.
”Detta är en affär som jag bedömer som mycket viktig för vår fortsatta utveckling, där vi i allt större utsträckning vrider om affären mot en mer B2B orienterad modell. Att nu kunna stärka vår position mot telekombranschen ytterligare och få in ytterligare en affär i Danmark är en konsekvens av ett affärsmässigt och uthålligt arbete mellan EyeonID-teamet och kunden, där vår flexibilitet i affärs- och distributionslösningar ger ett tydligt affärsvärde för båda parter, säger Patrik Ugander VD Eyeonid Group AB.