2021 blev ett rekordbra år för Växjöbaserade nätauktionen Blinto.se. Trots turbulent omvärld ökade omsättningen med drygt 45 % mot föregående år och blev företagets bästa år sedan starten 2018.

Totalt finns idag över 65 000 kunder registrerade som användare på plattformen, varav majoriteten av dessa är av svenska företagare. Blinto har sedan starten 2018 tagit plats som en av de stora aktörerna på marknaden och under året som gått nått flertalet viktiga milstolpar för verksamheten.

Omsättningen för verksamhetsåret 2021 slutade på 46,8 miljoner och är en 45 % ökning mot föregående verksamhetsår. Vilket blir företagets bästa år resultatmässigt sedan starten 2018. Bara under 2021 har Blinto.se förmedlat begagnade maskiner för över en halv miljard kronor via tjänsten. Tillväxten syns inte bara på omsättningen, även andra delar av verksamheten har under året nått nya rekordnivåer med toppnoteringar på både försäljningsbelopp och avslutsfrekvens. 

Under året som gått har vi nått flertalet viktiga milstolpar, bland annat har vi haft över 20 miljoner besök och 100 miljoner sidvisningar på vår webb under de tre år vi varit aktiva, säger Richard Nilsson, vd på Blinto.

Framgångsreceptet
Efterfrågan på begagnatmarknaden för maskiner har varit stabil men har ökat med anledning av de leveranssvårigheter av nya produkter och delar som kriget i Ukraina medfört. Detta tillsammans med att företaget under året har stärkt upp viktiga delar för att kunna behålla och förbättra de nyckelfaktorer som gjort bolaget framgångsrikt och stabilt i en turbulent omvärld.

Blinto upplevs som en snabb och smidig tjänst för företagare runt om i landet vid försäljning av maskiner och nyttofordon. Det har därför varit extra viktigt att kunna bibehålla snabbhet och smidighet genom att rekrytera fler mäklare på fler orter i landet, menar Richard Nilsson, vd på Blinto.

Fler milstolpar att vänta
Det goda resultatet möjliggör även för bolaget att ytterligare förbättra kundupplevelsen och hemsidan genom att återinvestera delar av resultatet i utveckling och optimering av den svenska sajten.

Det har också skapat gynnsamma förutsättningar för att lansera på nya marknader. Under 2021 togs beslutet att företaget skulle gå in på ytterligare en europeisk marknad genom dotterbolaget Blinto GmbH i Tyskland. En marknad som är ungefär åtta gånger större än den svenska och banar väg för ytterligare milstolpar under kommande år.