2020 förmedlade Blinto maskiner för över en halv miljard kronor. Omsättningen i bolaget ökade med hela 220 % och tillväxten ser ut att fortsätta även under 2021.

Förklaringen är en kraftig tillväxt både vad gäller registrerade säljare och köpare. Totalt finns idag över 50 000 kunder registrerade på plattformen, vars majoritet består av svenska företagare.

– Vår tjänst ligger i tiden. Pandemin har påskyndat den digitala transformationen, där många nya företag upptäckt fördelarna som finns kring att köpa och sälja via nätauktion. Säljare har kunnat släppa allt som annars rör en maskinförsäljning såsom telefonsamtal och visningar, eftersom vi sköter hela affären åt dem. Istället har dem kunnat fokusera på sin kärnverksamhet, vilket varit extra betydelsefullt i dessa tider, säger Richard Nilsson, vd på Blinto.

Under 2020 har Blintos marknadsaktiviteter fått bra effekt, dels genom ökad varumärkeskännedom men även genom trafik till hemsidan som kontinuerligt slagit nya rekord i antal besökare. Under 2020 ökade trafiken med 109 %, vilket resulterade i över 1,6 miljoner unika besökare från i första hand Sverige, men också från Polen, Baltikum och andra delar av EU.

Fortsatt tillväxt att vänta

Den expansion som pågått under 2020 väntas fortsätta och Blinto har därför förstärkt mäklaravdelningen för att både täcka fler regioner i Sverige, men också förstärkt i befintliga regioner där man sett en stor tillväxt. Från starten av pandemin fram till dagens datum har Blinto gjort 19 nyanställningar, vilket resulterat i att man gått från 18 till 37 medarbetare.

Som en naturlig del av tillväxten har också ett antal administrativa roller på huvudkontoret i Växjö förstärkts, framförallt kundservice, som är en mycket viktig del i verksamheten.

Om Blinto

Blinto.se är Sveriges snabbast växande nätauktion för proffs, med hundratusentals besök varje vecka. Hos Blinto kan du hitta auktioner på fordon, maskiner och verktyg. Bolaget har idag över 50 000 kunder, främst svenska företagare inom lant- och skogsbruk, entreprenad och industri.

Omsättning 2020: Cirka 32 miljoner kronor
Huvudkontor: Växjö
Medarbetare: 37 st