Personio, Europas ledande HR-mjukvara för små och medelstora företag, offentliggjorde idag att de förvärvat Back, ett Berlinbaserat företag med lösningar som automatiserar medarbetarprocesserna för nyckelpersoner. Förvärvet är i linje med Personios strategiska inriktning mot automatiserade processer som hjälper HR-team att utnyttja digitala verktyg mer effektivt inom sina organisationer.

Backs mjukvara hanterar medarbetares interna förfrågningar och automatiserar svar på vanliga personalfrågor genom ticketing, knowledge management och arbetsflöden. Detta i kanaler som Slack eller Microsoft Teams. Lösningen spar tid åt både medarbetare och uppdragsgivare, samtidigt som de som arbetar på distans eller hybridbaserat får en smidigare upplevelse. Lösningen medger även tillämpning av artificiell intelligens för svarshantering.

”Backs produkter och medarbetare matchar oss perfekt. Nu får våra befintliga kunder tillgång till ett enda ställe för hantering av medarbetarnas frågor och svar. Dessutom har Back en unik erfarenhet av att bygga arbetsflöden som håller ihop fragmenterade arbetsuppgifter”, förklarar Hanno Renner, medgrundare och vd för Personio.

”På Back har vi alltid delat Personios vision om att förbättra företags prestationer genom fokus på medarbetare och strategi. Därför valde vi tidigt att integrera våra lösningar på deras plattform. Med tiden har vi förstått att en fullständig integration av vår lösning på en HR-plattform som Personios skulle ge en ännu bättre användarupplevelse för våra kunder och deras anställda. Därför är vi glada över att bli en del av Personio och ser fram emot att få snabba upp utvecklingen av automatiserade HR-flöden”, säger Christian Eggert, Head of Product, Workflows and Integrations och medgrundare av Back.

Backs befintliga produkter för ticketing och knowledge management kommer att integreras helt i Persionios erbjudande. Grundarna Christian Eggert and James Lafa ansluter till Personio som produktchef respektive teknikchef inom Backs funktioner.