”En ny era för marknadskommunikation av livsmedel”
Nuverica grundades i maj 2022 efter att grundarteamet identifierat stora digitaliseringsbehov i hur livsmedelsföretag arbetar med närings-och hälsopåståenden. I dagsläget är det mycket resurskrävande  att tolka EU-direktiven kring livsmedelskommunikation som rör hälsa, vilket foodtech-uppstickarens tjänst  ska ändra på. Nu står det klart att svenska livsmedelsföretaget Nicks samt internationella Paulig blir Nuvericas första pilotkunder. Stockholms stad ansluter dessutom som samarbetspartner och dessa tre aktörer spelar en viktig roll i utvecklingen av tjänsten.  

Nuverica grundades för knappt ett halvår sedan av techprofilen Carolin Solskär, bolagsbyggaren Hidden Dreams och näringsexperten Karin Jonsson. Nu, tillsammans med de nya kunderna Paulig och Nick’s samt samarbetspartnern Stockholms stad i egenskap av kontrollorgan, utvecklar de en innovativ SaaS-tjänst som ska  hjälpa livsmedelsföretag att enkelt räkna ut och förstå vilka närings-och hälsopåståenden de får göra om sina  produkter. Arbetsprocessen är i dagsläget kantad av resurskrävande manuellt arbete och snåriga  tolkningsutrymmen vilket tar mycket tid i anspråk och i värsta fall resulterar i att livsmedelsföretag avstår att  kommunicera och positionera många fördelar med sina produkter. Det kan även leda till dyra omkostnader i  de fall företagen inte lyckas kommunicera enligt regelverken. Vilket inte bara kan skada bolagets  tillväxtpotential utan kan ge otillräcklig eller missvisande information till konsumenten menar Carolin Solskär,  medgrundare och vd på Nuverica.  

– Nuverica kommer nyttjas av både marknadsförare, produktutvecklare, företagsrelaterade funktioner såsom  jurister och märkningsexperter, samt myndighetsrelaterade kontrollanter. Därför är vi särskilt glada att vi nu har en så bra mix av aktörer som ger feedback på tjänstens första version. Den dynamiken har varit viktig för  oss då vi vill tillgodose behovet hos alla våra kundtyper. Vi ser också att det ökar tillförlitligheten av tjänsten.  Min vision med Nuverica är att skapa tydlighet, så att livsmedelsföretag kan nyttja regelverket tillfullo. Detta  blir möjligt genom att utveckla en plattform där vi inte bara hjälper till att använda regelverket, utan även ger  vägledning och råd inom gråzoner. Vår tjänst kommer därmed ge tydliga marknadsfördelar, säger Carolin Solskär medgrundare och vd på Nuverica.  

Nuvericas ingångsmarknad är Sverige men dessa tidskrävande arbetsprocesser återfinns hos alla företag som saluför livsmedelsprodukter inom EU. Tjänsten kommer därför att utökas succesivt med målet att täcka hela EU och göra det enkelt för samtliga parter att förstå regelverken.  

– Inom livsmedelsbranschen har de flesta erfarenhet av just hur frustrerande det kan vara att marknadsföra eller bara informera om en produkt då regelverken är mycket komplexa och svårtydda. Idag begränsas vi i branschen av dessa direktiv, därför ser vi fram emot att få vara en av de första som får möjligheten att testa  Nuvericas tjänst. Vi välkomnar varmt en ny era för marknadskommunikation av livsmedel, och vi ser att  Nuverica kan förbättra förutsättningar för både företag och konsument, säger Johanna Strand, Marketing Director på Nick’s  

– Att flera andra spelare inom branschen responderat så positivt, även i detta tidiga stadie, gör det tydligt att tjänsten är efterlängtad, avslutar Carolin Solskär.