Patrick Costow tillträder den 31 mars 2022 och har över 20 års erfarenhet inom Försäljning & Ledarskap samt en bakgrund inom Facility Management.

Lexium-koncernen är i stark tillväxt och består vid ingången av 2022 av tre separata rörelsedrivande bolag som utgör koncernens affärsområden; Service Management, Förvaltning & Projekt samt Fastighetsservice, där varje bolag fokuserar på sin kärnverksamhet och leds av en operativ VD.

Lexium Service Management AB´s omsättning 2021 uppgick till 89 Msek, vilket är en tillväxt på 38%. Tillväxten fortsätter starkt 2022 med många pågående affärsdialoger och -förhandlingar varför vi nu förstärker bolaget med en försäljningsfokuserad VD, Patrick Costow. Han efterträder Niclas Brodin, en av grundarna, som nu fokuserar på koncernens förvärvsdrivna tillväxt som VD i Lexium Group AB.

Tjänsterna består av integrerad facility management (IFM) främst mot industrisektorn samt FM-tjänster mot arbetsplatser och fastighetsägare. Efterfrågan är fortsatt starkt ökande på outsourcing och skräddarsydda helhetslösningar, samtidigt som fastigheter och kontorsmiljöer byggs om som en effekt av de förändringar kring distansarbete som uppkom under pandemins restriktioner.

Lexium har bakåt hållit låg profil och vuxit på rekommendation, när man 2021 började marknadsföra sig och aktivt sälja har tillväxten tagit fart. Försäljningen behöver nu struktureras och ledas effektivt. Bolaget är långt framme inom digitalisering och IT-system, är ISO-certifierade, stark driftorganisation och etablerade förra året en marknadsavdelning, så det finns en stabil grund att utveckla framåt

– Jag är både glad och stolt att kunna presentera Patrick Costow som ny VD och Försäljningschef för Lexium Service Management AB. Hans långa karriär som försäljningschef och ledare är en viktig pusselbit som stärker hela bolagets verksamhet och ett starkt kundfokus. säger Niclas Brodin, en av grundarna och idag Koncernchef i Lexium Group.

“Lexium Service Management har en attraktiv affärsmodell som ligger helt rätt i tiden, där kunderna i allt större omfattning efterfrågar helhetslösningar av FM-tjänster av kompetenta leverantörer. Jag ser stora möjligheter att accelerera och utveckla vår försäljning för att mer effektivt kunna nå och hjälpa fler kunder. Jag är trygg i ledarrollen där jag gillar att leda och utveckla människor. Jag ser mycket fram emot att vara en del av Lexiums tillväxt och kunna bidra till att Lexium fortsatt befinner sig i FM-branschens framkant.” säger Patrick Costow