Att anställa nya medarbetare är, och kommer troligtvis alltid vara, en av de största utmaningarna som organisationer står inför, inte minst i dessa tider när arbetsmarknaden konkurrensutsätts allt mer. Det skriver Susanne Björnhöfde, hr-chef på affärssystemleverantören Unit4 Norden.

Idag måste företag se till att få ut det bästa av medarbetarna, samtidigt som man förhindrar en hög personalomsättning som tvingar företag att lägga stora resurser på rekrytering och utbildning. Det finns mycket att göra, men hur ska organisationer börja tänka för att ta itu med dessa frågor, attrahera rätt människor och hålla dem motiverade?

Teknik är ett användbart verktyg
Naturligtvis spelar många mänskliga faktorer in; gott ledarskap, givande arbetsuppgifter och olika former av belöningar. Men även tekniken kan bidra, så man inte enbart behöver förlita sig på magkänslan utan faktiskt använder data och insikt för att göra rätt val.

HR-verktyg kan automatisera och handplocka de personer som är bäst lämpade för arbetsuppgifterna. Genom att använda integrerade teknikverktyg kan företag på ett enkelt sätt få en överblick över tillgängliga resurser, ekonomi och levererat värde, samtidigt som de hanterar sina mål. Man kan på detta sätt även mäta medarbetarnas arbetsglädje och lättare fånga upp eventuellt missnöje och därefter snabbt genomföra åtgärder.

HR och ekonomi måste samverka
Utvecklingen på ekonomiavdelningarna är i linje med detta. Här kan du spåra utgifter i realtid och samarbeta med HR för att kartlägga nyckelpersoner du inte har råd att tappa, orsaker till uppsägningar samt kostnader för att ersätta dem. Det är även möjligt att omvärdera planer och framsteg med jämna mellanrum, istället för att vänta på ett nytt räkenskapskvartal eller till och med hela räkenskapsåret.

Genom att kombinera synpunkter från ledningen på både ekonomi- och HR-avdelningen kan man få en detaljerad överblick och förståelse för vad som faktiskt händer i företaget. Det gäller leverans, möjligheter till ombildningar, kostnader och riskfaktorer.

Det hybrida kontoret
Vi är fortfarande i början av vår förståelse av den hybrida arbetsdagen. Det är inte osannolikt att hybridarbete kommer att skapa en permanent ökning av omsättningen. Geografin har blivit en mindre barriär vilket gör att du har betydligt fler möjligheter på arbetsmarknaden. Samtidigt ger hybridarbete färre möjligheter att bygga sociala relationer, vilket kan vara avgörande för att stanna i en organisation. Arbetsmarknaden konkurrensutsätts på helt nya sätt och det måste företag och deras chefer anpassa sig till.

En ny arbetsdag kräver ny taktik och nya lösningar. Framgångsmallar för anställda kan hjälpa, men vi måste bättre utnyttja en ny generation mjukvara som spänner över flera avdelningarna och som erbjuder realtidsinsikter.