Fintechbolaget Quickbit har under december varit tyngt av inlösenperioden för teckningsoptionen TO1 har pågått. De investerare som var med i bolagets IPO erhöll vederlagsfritt TO1. På aktieforumen har det diskuterats huruvida den sjunkande kursen är hänförligt till att kapital måste frigöras för att teckna nya aktier under inlösenperioden. Ett antagande som sannolikt är korrekt i många avseenden.

Nu tar inlösenperiopden slut och handeln borde kunna återgå till det normala. Tillsammans med att tongivande storägare som Front Ventures nyttjar sina teckningsrätter och att Quickbit har släppt flera intressanta nyheter som listbyte till en reglerad marknad och inte minst satsningen på konsumentmarknaden, gör det att aktien återfår marknadens förtroende.

Quickbit som ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie” har i skrivande stund gått upp med mer än 10 %.