Uppdatering 201229
Aktiens uppgång fortsätter under tisdagsförmiddagen och står för närvarande ca 18 % över gårdagens stängningskurs. Artikeln har förutom i större affärsmedia fått spridning i bland annat tidningen Expressen och nyheten börjar närma sig viral. Bolaget har ännu inte offentliggjort något pressmeddelande, något som efterfrågas från aktieforumen.

En helt ny typ av antikroppstest håller på att tas fram av forskare från Linnéuniversitetet och bioanalys-företaget Attana. Jämfört med dagens binära antikroppstester ger detta snabbtest mycket mer detaljerad information om hur vårt immunförsvar reagerar på Covid-19 och andra typer av virus och bakterier. Det framgår av en artikel på Linnéuniversitetets hemsida. 
Attana ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie. Efter artikelns publicering ökade aktien kraftigt och stannade på måndagen 11,36 % upp på 1,47 SEK.

Forskargrupperna, under ledning av Ian Nicholls och Per Nilsson från Linnéuniversitet samt Teodor Aastrup från Attana, utvecklar och utvärderar just nu en ny diagnostikplattform med namnet AVA (Attana Virus Analytics). Man har gjort tester genom serum-, plasma- och helblodsanalyser för att undersöka individers immunförsvarsrespons gentemot SARS Cov-2 och bakterien Clostridium tetani som kan orsaka stelkramp. Testerna har tagits från såväl armveck och fingerstick med lovande resultat, vilket möjliggör en enkel provtagning, där resultat kan fås inom 15 minuter.

 

Säkrare mätningar av Covid-19 antikroppar
– Tack vare den här nya plattformen får vi ett mer exakt verktyg för att mäta mängd och typ av antikroppar, säger Ian Nicholls, professor i kemi vid Linnéuniversitetet. Man kommer att kunna mäta att antikroppar finns och hur väl de fäster till Covid-19. Det här kan bland annat hjälpa till att avgöra vem som behöver vaccineras och hur bra en individ svarar på vaccinationen.Till skillnad mot dagens binära tester möjliggör AVA en mer nyanserad bild över hur vårt immunförsvar reagerar på olika typer av virus och bakterier. Det unika med AVA är att diagnosplattformen inte bara säkerställer att antikroppstestet är korrekt, den ger också insikter om eventuell bestående immunitet.

AVA (Attana Virus Analytics)

 

AVA ger immunitetsprofil på individnivå
Genom att samla in data om kvantiteten och kvaliteten på antikroppar i ett prov och sedan jämföra dessa med prover som tagits vid ett senare tillfälle, kan en immunitetsprofil fastställas. AVA ger också laboratorier möjlighet att validera redan befintliga provresultat med stor träffsäkerhet.Plattformen kan göra det lättare för beslutsfattare att kunna ta beslut när det gäller till exempel rekommendationer, restriktioner och vaccinering. Bättre tester för antikroppar kommer därför att kunna vara till nytta för såväl individer, myndigheter, företag och samhället i stort.Linnéuniversitetet har haft ett lyckat samarbete med Attana i över tio år nu och detta är ett av de mest betydelsefulla projekten.– Vi på Attana ser fram emot att fortsätta detta givande samarbete med Linnéuniversitetet för att fortsätta utforska och utveckla vår unika tekniks möjliga applikationer inom diagnostik. Vår vision är en generell diagnostiskplattform som inte bara är aktuellt just nu, under den rådande pandemin, utan även fyller ett stort syfte i framtiden, säger Teodor Aastrup, VD på

Attana.Forskargrupperna ingår i både Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry och Kunskapsmiljö Linné Advancerade Material.