Howwe Technologies har genomfört en undersökning bland vd:ar på medelstora till stora bolag i Sverige som ger nya insikter i orsakerna till att bolag inte lyckas genomföra sina strategiska initiativ, en siffra som enligt MIT uppskattas till 80 % av bolagen. Många lovar tungt men levererar tunt vilket resulterar i ett näringslivsproblem av stor magnitud.

I princip har alla bolag en strategi eller affärsplan. Framtagandet av strategin prioriteras ofta högt och 64 % av bolagen anlitar externa managementkonsulter för att utveckla en strategi och sätta mål för bolaget. Att bara ha en strategi skapar däremot inga resultat. En strategi skapar värde först när den genomförs och dess mål uppnås. Genomförandet av strategin är svårt och något som tenderar att prioriteras lägre av bolagen och en bidragande orsak till att initiativen i strategin sällan uppnås. Howwe Technologies Vd-undersökning visar att enbart 38 % av bolagen tar hjälp för att genomföra strategin. Ännu färre, 31 %, tar hjälp för att förankra strategin bland medarbetarna i organisationen.

I praktiken fastnar planer i analoga PowerPoint-dokument eller Excel. Bolag spenderar stora summor på externa konsulter med fokus på framtagandet och inte genomförandet. Konsekvensen blir alltför ofta att strategin fastnar på ledningsnivå, inte bryts ner till aktiviteter som de anställda kan exekvera på och i slutändan uppnås inte bolagets viktigaste mål i tid.

– Det här ett område som stått i skuggan under digitaliseringens framfart. Att lösa det med externa konsulter är dyrt och stödet centreras därför på ledningsnivå under korta perioder. Idag finns digitalt stöd för att accelerera genomförandet av strategin på alla nivåer i bolaget. Att inte prioritera och digitalisera strategigenomförandet leder till till ett onödigt förluster av såväl tillväxt som personalens kapacitet, säger Per Forslund, President på Howwe Technologies.

Det låga fokuset på genomförandet kan betraktas i ljuset av en undersökning av MIT. Den visar att 82 % av alla anställda vill vara med och bidra till att företagets viktigaste mål uppnås. Utan tillräcklig förankring och praktiskt fokus på genomförandet är risken stor att deras fokus läggs på annat än målen i strategin.

Att just förankringen av strategin och bolagets viktigaste mål inte är tillräcklig visas tydligt i en annan undersökning av MIT. Enligt den kan drygt hälften av ledningen lista bolagets tre viktigaste initiativ. Tittar men längre ut i organisationen, på medarbetarnivå, ligger den procentsatsen endast på 13 %.

Källa: MIT, No One Knows Your Strategy, Not Even Your Top Leaders. A study of 1508 initiatives in 124 companies

Bristerna som undersökningarna belyser kan få allvarliga konsekvenser för bolagen. Det kan skapa förvirring kring vad som är prioriterat, brist på stringens i hur bolaget ska uppnå sin mål och en svag åtagandekultur. Det skapar stress och är frustrerande ineffektivt.

– Att behovet är stort hos Sveriges vd:ar av ett stöd för genomförandet av strategin som inkluderar alla nivåer i ett bolag är uppenbart i såväl vår Vd-undersökning som andra stora studier. Tidigare har det inte funnits ett digitalt verktyg för vd:n att styra, följa upp och accelerera de mål och initiativ som är viktigast för bolagen. Med digitalt stöd, som vår mjukvara Howwe, skapas helt nya förutsättningar för bolag att lyckas uppnå målen i strategin eller affärsplanen i tid, här och nu, men också långsiktigt. Vi ser fram emot att fortsätta stötta ännu fler bolag för att vända den här statistiken, säger Per Forslund, President på Howwe Technologies.