– Sprickan mellan svenskarnas mål och förväntningar på pensionen växer, samtidigt som ökade livsomkostnader leder till minskat privat pensionssparande

Söderberg & Partners publicerar idag för andra året i rad rapporten ”Pensionssprickan”. Rapporten undersöka hur stor pension svenskarna har som mål att få, och hur stor pension de förväntar sig att faktiskt få. Resultatet visar bland annat att långt mer än varannan svensk – 62 procent – har som mål att få minst 70 procent av sin lön i pension, men det är endast 2 av 10 som faktiskt tror att de kommer att lyckas uppnå det. Bryter man ner svarsgrupperna i ytterligare nivåer visar det sig dessutom att mer än en tredjedel av svenskarna – 33 procent – har som mål att få minst 80 procent av sin lön i pension. En nivå som dessvärre endast 4 procent räknar med att kunna uppnå.

– Resultaten i årets undersökning bekräftar och förstärker bilden av en oroväckande spricka mellan vilken pension människor egentligen vill ha, och vad de faktiskt förväntar sig att få. Baserat på mätpunkterna 2021 och 2022 kan vi dessutom se att målbilderna för pensionen ökar, men att förväntningarna inte lyckas följa samma utveckling. Detta indikerar dessvärre att pensionssprickan håller på att utvidgas, säger Marielle Ramel, Pensionsrådgivare på Söderberg & Partners.

Ökade livsomkostnader påverkar sparandet

I årets undersökning frågade vi även svenska folket om de minskat, eller planerar att minska sitt privata pensionssparande till följd av ökade levnadsomkostnader? 13 procent svarade ja, 79 procent nej, och 8 procent uppgav att de ej visste. Nedbrutet på ålder ser vi dock att bland unga (25-34 år) är det nästan dubbelt så många – 21 procent – som uppger att de har eller kommer minska sitt sparande.

På frågan om vilka utgiftsökningar som främst driver på beslutet att minska sparandet kommer ökade kostnader för livsmedel högst upp (66 procent), tätt följt av ökade kostnader för el/uppvärmning (64 procent), och ökade kostnader för bolån och amortering (60 procent). Bryter vi ner även ner denna fråga på ålder ser vi att ökade kostnader för bolån och amortering är den enskilt största utgiften som påverkar ungas sparande. 86 procent i ålderskategorin 25-34 år uppger att dessa kostnader ligger bakom deras beslut att minska/pausa sitt privata pensionssparande.