FoodTech-bolaget Nuverica grundades i maj 2022 med syftet att hjälpa livsmedelsföretag med vilka närings-och hälsopåståenden de får göra om sina produkter. Det digitala verktyget kan dessutom förkorta ledtiden i dessa processer från veckor till minuter. Nu, cirka ett halvår senare, siktar uppstickaren utanför Sveriges gränser och välkomnar sin första internationella kund och partner. Medfiles ska både nyttja startupens digitala tjänst samt erbjuda sitt expertteam för att konsultera Nuverica inom de mest komplexa gråzoner som ännu inte går att digitalisera.

Nuverica startades av techprofilen Carolin Solskär, näringsexperten Karin Jonsson och bolagsbyggaren Hidden Dreams efter att ha identifierat ett stort digitaliseringsbehov för hur livsmedelsföretag arbetar med närings-och hälsopåståenden. En branschproblematik som växt till följd av strikta och svårtolkade EU-direktiv. Tidigt in i bolagsresan välkomnade de Paulig, Nick’s, KOBB och Seagreen Nordic som kunder. Nu är även den ledande CRO:n Medfiles med på tåget. Medfiles är ett europeiskt konsultbolag med säte i Kuopio, Finland. De hjälper sina kunder på vägen mot kommersialisering med en rad tjänster, från human- och veterinärmedicin till livsmedel/foder och livsmedelsingredienser. Genom Nuverica ska de effektivisera sin process för att ta fram närings- och hälsopåståenden.

– Att Medfiles kliver på som både kund och samarbetspartner är ett jättekliv i rätt riktning för Nuverica, dels för att det bekräftar att vårt verktyg även är relevant i andra länder! Vi sparar redan våra kunder mellan 500 tusen kronor till 6 miljoner kronor endast i arbetstid per år. Och med hjälp av Medfiles stora team av experter på närings-och hälsopåståenden kommer vi bidra med ännu mer värde för våra kunder. Även inom EU-regelverkets mest snåriga gråzoner. De nordiska länderna är inte så stora, men tillsammans utgör vi en betydande del av den europeiska marknaden, och genom gränsöverskridande samarbeten som detta så stärker vi Nordens innovationskraft ytterligare vilket kännsfantastiskt, säger Carolin Solskär, medgrundare och vd på Nuverica.

Tjänsten är utvecklad för att kunna nyttjas av alla EU-länder och genom samarbetet med Medfiles kan Nuverica snabbt få synpunkter även internationellt och inom kort expandera till de andra nordiska länderna, och på sikt hela EU. Nuverica har precis startat en investeringsrunda där kapitalet just ska gå till den europeiska expansionen.

– Kombinationen av ett mindre snabbrörligt bolag och ett större och mer erfaren kraftfullt skapar otroligt starka möjligheter för innovation. Vi ser det här som en början på ett viktigt samarbete som kommer göra betydande ändringar för hur marknadskommunikation kring livsmedel ser ut i EU. Det kommer vara enklare för livsmedelsföretag att göra rätt från start och därmed även underlätta för slutkonsumenten att ta välinformerade beslut vid inköp av livsmedelsprodukter. En sund utveckling för alla berörda parter, säger Mari Lyyra, Head of Operations, Livsmedel & näring och foder, på Medfiles.