IoT-operatören Netmore levererar konnektivitet när IoT-tjänsteleverantören Talkpool lanserar en applikation som genom att mäta, kontrollera och visualisera CO2-nivåerna inuti bussar och annan kollektivtrafik möjliggör för minskad spridning av covid-19. Den nyckelfärdiga lösningen erbjuds till företag och organisationer som verkar inom den svenska kollektivtrafiken, och har med framgång lanserats på den spanska marknaden där den tagits emot väl.

Det framgår av ett pressmeddelande. Netmore ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

Lösningen bygger på att med hjälp av en CO2-sensor och en app för smartphones visualisera CO2-nivåerna i luften i ett specifikt fordon i syfte att möjliggöra för individer att anpassa sitt resande efter luftkvalitén.

Att en hög koldioxidhalt i luften korrelerar med ökad risk för smittspridning är belagt och kan kopplas till den mängd aerosoler som i likhet med CO2 sprids med utandningsluften. Tack vare applikationen kan allmänheten undvika platser där luftkvalitén är låg, varpå risken för smittspridning minskar.

Nyckelfärdig IoT-lösning mot spridning av covid-19 – så fungerar det:

  1. Ett eller flera fordon förses med en eller flera batteridrivna CO2-sensorer (batteritid beräknad till cirka 5 år) som kontinuerligt mäter koldioxidnivåerna i luften på fordonet.
  2. Sensorn skickar med hjälp utav Netmores IoT-nät (LoRaWAN®) kontinuerlig information om CO2-nivåerna i luften inuti fordonet.
  3. Datan visualiseras i realtid och presenteras i en app som resenärer, myndigheter och transportbolag kan ladda ned till en smartphone.

Utöver Talkpool och Netmore så ingår även spanska Redytel och japanska Senseair i det samarbete som möjliggjort för lösningen som efter lanseringen i Spanien givit flera positiva signaler och resultat, så som:

  • Bättre kännedom om luftkvalitén på en specifik plats för både allmänhet och myndigheter.
  • Fordon med svag ventilation identifieras, varpå problemet kan adresseras.
  • Minskad risk för smittspridning, och minskad oro bland resenärer.